Siseõhu kvaliteet on tervishoius olulise tähtusega. See aitab kaasa hea sisekeskkonna loomisele, mis parandab meeskonna heaolu ja aitab patsientidel paremini puhata ja taastuda.

Staff and patioents within healthcare

Tervishoiul on suur vastutus patsientide eest hoolitsemisel ja nende paranemisele kaasa aitamisel. Siseõhu kvaliteet peaks olema tervishoiuasutuse juhtkonna huvides - see aitab luua patsientidele paremat keskkonda paranemiseks ja ka head töökeskkonda meeskonnale.

Personali jaoks on oluline tegevuste õige läbiviimine ja raskete otsuste vastuvõtmine. Patsiendid peavad tundma ennast keskkonnas turvaliselt, kus neil on võimalik puhata, magada ja paraneda.

Bürooruumides ja koolides läbiviidud uuringud on pakkunud laialdast informatsiooni sellest, kuidas siseõhu kvaliteet meid mõjutab. Mitmed uuringud on näidanud seost siseõhu kvaliteedi ja tööviljakuse vahel.

Halb siseõhu kvaliteet (tulenevalt näiteks ehitusmaterjalide emissioonidest või madalast ventilatsiooni intensiivsusest) võib vähendada töö tegemise kiirust ja suurendada töös tehtavate vigade arvu.

Kui asi puudutab tervishoidu, on veelgi olulisem, et halb siseõhu kvaliteet ei mõjutaks meeskonna tööd. 

 

Tervishoiu akustilised lahendused