Mida me pakume ja ootame

 

 

Mida Ecophon pakub?

Me ootame oma töötajatelt palju ning oleme ka valmis oma töötajatele selle eest palju vastu andma:
 

 • Tugev ettevõtlik vaim  
  Meie töökultuuri iseloomustab soov olla innovatiivne ja areneda.

 • Stabiilne ja arenev ettevõte
  Ecophon on aastate jooksul näidanud pidevat positiivset majanduslikku arengut. Eeldused jätkuvaks positiivseks kasvuks ka tulevikus on väga head.

 • Hea töökeskkond
  Me töötame pidevalt selle nimel, et töökeskkond oleks meeldiv ja turvaline.

 • Hea tasakaal töö- ja eraelu vahel
  Me soovime, et leiaksid hea tasakaalu töö- ja eraelu vahel.

 • Erilised teadmised ja kompetents
  Ecophon on üle 50 aasta kogunud ruumiakustika alaseid teadmisi ainulaadsesse teadmistepanka. Me anname oma teadmisi edasi üksteisele, aga ka arhitektidele, ehitusalal tegutsevatele inimestele, kinnistu omanikele ja lõppkasutajatele.

 • Tööl on lõbus
  Sind ümbritsevad kolleegid on meelidvad, proffesionaalsed ja kirglikud oma töö suhtes. 

 • Võimalus mõjutada
  Töötad avatud töökeskkonnas, lähedal osustajatele ning sinul on võimalus asju muuta
  .

 • Dünaamiline õhkkond
  Töökeskkonad on rahvusvaheline, kus on arenguvõimalusi nii ametialaselt kui ka isiklikul tasemel.

 

Millised on meie ootused?

Et säilitada meie toodete ja teenuste kõrget standardit, esitame oma töötajatele selgeid nõudmisi:

 • Me eeldame positiivset suhtumist ja soovime, et teeksid oma tööd kooskõlas meie põhiväärtusega: kirg, kompetents ja innovatsioon.

 • Me loodame, et oled pühendunud ja innukas ning oskad töötada tiimis.

 • Me ootame, et oled ambitsioonikas ja teed oma tööd hästi ning oled valmis võtma vastutust.

 • Me soovime, et sa tegutsed, võtad vastu otsuseid ja panustad ettevõtte eesmärkide saavutamise nimel, mis põhinevad meie põhiväärtustel.

 • Me soovime, et oleksid avatud enesetäiendamisele ning tahet ja soovi leida lahendusi sinu ja ka teiste ideedele.

 • Soovime, et suhtuksid oma kaastöötajatesse lugupidavalt, mis on Ecophonis töötamisel olulise tähtusega ametialaseks ja personaalseks arenguks. See tähendab positiivset suhtumist etnilisse mitmekesisusse (erinevad kultuurid ja etniline päritolu).

Kas vastad meie ootustele?

Kui jah, siis kanditeeri vabadele töökohtadele siit >>Tööpakkumised või saada meile omaalgatuslik taotlus.