Toote keskkonnadeklaratsioonide (EPD) võrdlus

EPD-d annavad hulgaliselt teavet toote keskkonnamõju kohta, sealhulgas kasvuhoonegaaside heitkoguste, energiatarbimise, veekasutuse ja jäätmetekke kohta. Seda teavet saab kasutada erinevate toodete keskkonnatoime võrdlemiseks ning tootearenduse ja tootmisprotsesside parandamist vajavate valdkondade väljaselgitamiseks.

EPD-d on eriti kasulikud suure keskkonnamõjuga tööstusharudes, näiteks ehituses, kus ehitusmaterjalid ja -tooted võivad keskkonda oluliselt mõjutada. Siiski on nende kasutamisel mõningaid lõkse, mida tuleb arvesse võtta.

Erinevate tootekategooriate EPD-de võrdlus

Erinevaid tootekategooriaid hõlmavad EPD-d ei ole otseselt võrreldavad, sest neil on sageli erinevad keskkonnamõjud ja nende mõjude arvutamise meetodid. Erinevatel toodetel on erinevad omadused ja olelusringid, mille tagajärjeks võivad olla erinevad keskkonnamõjud, mis muudab otsese võrdlemise keeruliseks.

Näiteks ei saa otseselt võrrelda seinapaneeli ja laeplaadi keskkonnamõju, sest neil on erinev funktsionaalsus ja nende tootmise ja kasutamise etapid on erineva keskkonnamõjuga.

Kuidas EPD oletused hindamist mõjutavad?

Toote olelusringi või keskkonnamõjude kohta tehtud erinevad oletused võivad samuti EPD tulemusi mõjutada. Näiteks võivad EPD tulemusi mõjutada oletused tootmises kasutatava energiajaotuse, kasutusea lõpus kõrvaldamise meetodi või transpordikauguse kohta. Need erinevused võivad muuta EPD-de võrdlemise ja erinevate toodete suhtelise keskkonnatoime tulemuslikkuse kohta kehtivate järelduste tegemise keeruliseks.

Siin on näited mõnedest levinud oletustest, mida võidakse toote keskkonnadeklaratsiooni (EPD) koostamisel teha:

  • Süsteemi piir: see määratleb EPD kohaldamisala, sealhulgas selle, millised olelusringi etapid on hõlmatud ja millised välja jäetud. Näiteks võib toote EPD hõlmata tootmist, kasutamist ja transporti, kuid välistada kasutusea lõpu.
  • Funktsionaalne üksus: see määrab võrdlusalusena kasutatava toote koguse või pakutava teenuse. Näiteks ruutmeeter vs kilogramm.
  • Andmete kvaliteet: EPD-des kasutatavate andmete kvaliteet, sealhulgas andmete täpsus, täielikkus ja esinduslikkus võib olla erinev.
  • Oletused toote kasutamise kohta: oletused võivad hõlmata seda, kui kaua toodet kasutatakse, kuidas seda hooldatakse ja kuidas see kasutusea lõpus kasutusest kõrvaldatakse.

Need oletused võivad mõjutada EPD tulemusi ning läbipaistvuse ja võrreldavuse tagamiseks võib osutuda vajalikuks need selgelt määratleda ja selgitada.

Kuidas tagada EPD-de võrreldavus?

EPD-de võrreldavuse tagamiseks on oluline kontrollida, et metoodikad ja andmeallikad oleksid samad ning et allikas oleks kasutatud läbipaistvaid ja järjepidevaid aruandlustavasid ja selgelt määratletud hindamise käigus tehtud oletusi.

Digitaalsed tööriistad EPD-de võrdlemiseks ja kogu projekti jalajälje hindamiseks (nt Prodikt) põhinevad ainult kolmanda osapoole kontrollitud andmetel ja võimaldavad võrrelda ka tootekategooriate piires, hõlbustades kasutajatel kõige jätkusuutlikuma valiku tegemist.

Lugege allolevat artiklit, et saada teada, mida nõuetekohaselt EPD-lt oodata.

Kasutage Ecophoni EPD allalaadimiskeskusesse pääsemiseks seda linki:

arrow_forward

Lae alla meie EPDd

 

Tekst: Douglas MacCutcheon, PhD. Saint-Gobain Ecophon - globaalse jätkusuutlikkuse kontseptsiooni arendaja