Vähemate jäätmetega kontori disain – praktilised näpunäited

„Oleme lõpetamas ühele suurkliendile kontori sisustamise projekti. Kõik on õnnelikud, kuni klient järsku küsib: „Ja mille poolest on see disain roheline? Sest me tahaks sellest teistele rääkida.““ Mida teha, et sellisesse olukorda mitte sattuda? Kuidas kujundada akustikat silmas pidades ka tegelikult rohelisemaid kontoriruume?

Kuigi paljud ettevõtted lisavad oma strateegilistesse eesmärkidesse kliimaneutraalsuse, tuleb selliseid lugusid ikka ette. Kontoriruumides on pikka aega kasutatud teatud ideaalselt rohelise disaini raamistikku sobivaid lahendusi nagu päevavalguse maksimeerimine või mööbli taaskasutamine. Tihti jääb aga puudu rohelise kontori kontseptsiooni nurgakivist: viimistlusmaterjalide ja seadmete osas teadlike valikute tegemisest. Selle tulemuseks on disainilahendused, millel on suurem keskkonnajalajälg kui muidu. Meie näitame teile, kuidas seda vältida.

Tähelepanu suunamine akustiliste materjalide ja muu sisustuse keskkonnaalastele detailidele on rohelisema disaini nurgakivi.

Nõuanne 1: ühine otsuste tegemine võimalikult varakult

See lähenemisviis suhtub disaini keskkonnamõjusse kui esmatähtsasse vestlusteemasse, mida tuleb arutada arhitekti ja investori esimesel kohtumisel. Tuleb välja selgitada, mida selline lähenemisviis hõlmab, kuidas seda praktikas rakendada ja kuidas kõiki sidusrühmi sellest teavitada.

Nõuanne 2: olge konkreetne

Selgitage võimalikult varakult välja keskkonnaparameetrid, mis tootevalikut mõjutavad. Enamasti hõlmavad need süsiniku jalajälge kogu elutsükli jooksul, taaskasutatud toormaterjali osakaalu või materjali praktilist taaskasutatavust. Oluline on ka klass, mis määrab lenduvate orgaaniliste ühendite välisõhku paiskumise taseme, millel on mõju nii keskkonnale kui siseruumide kasutajatele.

Nõuanne 3: nõudke tõendeid

Tooteid valides küsige dokumente, mis tõendavad toodete keskkonnatoimet. Kõige levinum dokument on toote keskkonnadeklaratsioon (EPD), mille on sõltumatult kontrollinud kolmas osapool. See sisaldab teavet süsiniku jalajälje, taaskasutatud toormaterjali osakaalu, lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste klassi jne kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste taseme saab määrata kindlaks Soome M1 märgise või Prantsusmaa LOÜ klassifikatsiooni põhjal.

Toote keskkonnadeklaratsiooni küsimine on väga mõistlik, sest see võimaldab tooteid võrrelda ja hõlbustab lõppkokkuvõttes andmepõhist teadlikku otsustamist. Veel üheks eeliseks on see, et see motiveerib tootjaid oma tooteid testima. Katsetulemused omakorda annavad teada vajalikest muudatustest tootmistehnoloogiates, tarnijate valikutes või turustusmeetodites.

Nõuanne 4: hoidke silmad lahti võimalike "lõksude" nägemiseks

Pöörake keskkonnaparameetrite võrdlemisel tähelepanu sellele, kas testid puudutavad kogu elutsüklit, konkreetset üksikut tootetüüpi või terviklahendust. Tasub uurida, kus lahendused on valmistatud.

Ecophon Akusto™ seinapaneelid kinnitatakse metallkonksudega ja neid on lihtne teisaldada.

Nõuanne 5: kaaluge toote vastupidavust, ajatust ja kas seda on võimalik ka tegelikult lahti monteerida

Tooted, mida on lihtne puhastada, ei lagune ega deformeeru aja jooksul ja kestavad kauem. Neid saab ka mujal kasutamiseks teisaldada. Meil on kliente, kes on kasutanud samu Ecophon Solo™ vabalt rippuvaid akustilisi paneele juba oma kolmandas tegevuskohas. Ja on neid, kes on paigutanud oma Ecophon Focus™ moodullaed uue töökoha paigutusega sobimiseks ümber. Ecophon Akusto™ seinapaneelide uude asukohta teisaldamine on nüüdseks tavapraktika. Seda kõike saab teha, kui materjal on vastupidav, lihtsasti puhastatav ja universaalse, ajatu disainiga.

Nõuanne 6: ärge tehke järeleandmisi, vaid valige teadlikult

Ärge loobuge millestki, millel on kasutajate heaolule ja ruumi funktsionaalsusele oluline mõju. Valige siiski selline, millel on keskkonnale väiksem mõju. Hea akustika, valgustus, hea õhukvaliteet – kõik see on oluline. Ettevõtted jäävad läbimõeldud kujundusega tervislikesse kontoriruumidesse kauemaks. Ja see on ka keskkonnale parem.

Moodullaeplaatidest saab luua saare paindlikuks paigutuseks. Ülaltoodud lage kasutati esmakordselt 2009. aastal Grupa 5 arhitektibüroos Varssavis...

...ja taaskasutati ja kohandati 2022. aastal uue kontori tarbeks.

Miks me sellest kirjutame?

Meie Ecophonis usume oma tohutusse vastutusse tootjatena, sest disainerid tuginevad meie poolt pakutavale! Peame selle koorma oma õlule võtma ja selle järgi tegutsema, esitades samas usaldusväärseid tõendeid, et see ka nii on. Me oleme Ecophonis töötanud palju aastaid selle nimel, et vähendada oma keskkonnajalajälge. Tänu sellele on meie akustilistel lagedel ja seinapaneelidel väiksem süsiniku jalajälg kui teistel turul pakutavatel lahendustel, samuti on meil pidevalt suur taaskasutatud toormaterjalide osakaal. Läbipaistvuse ja teabele lihtsa juurdepääsu huvides esitame kõikidele huvitatud isikutele dokumente oma tootmisstandardite kohta ja meie usaldusväärseid toote keskkonnadeklaratsioone – nii iga toote kohta eraldi kui kogu toote elutsükli kohta. Ja me ei piirdu sellega, sest meie keskkonnamõju vähendamise protsess hõlmab pidevat tööd ja õppimist.

 

Tekst: Magda Szubert

Magda Szubert on olnud ehitusvaldkonnaga seotud 19 aastat. Viimased 8 aastat on ta tegelenud kontori siseakustikaga ja selle mõjuga töötajate tulemuslikkusele ja heaolule. Ta on toetanud erinevat laadi ja ulatusega projektide raames enama kui 400 kontori akustilist disaini Poolas.

Poola Roheliste Ehituse Nõukogu poolt koostatud vähemate jäätmetega kontori disaini juhiste kaasautorina toetab ta ka tulihingeliselt keskkonnamõju vähendamist kõikides elu- ja ärivaldkondades. Magda Szubert esindab riiklikel ja rahvusvahelistel töökoha akustika ja ergonoomika konverentsidel Ecophon Saint-Gobaini kõneleja ja osalejana.