... / Teadmiste pank / Teadmised akustikast / Klient peab tõlgendama kasutaja vajadusi

Klient peab tõlgendama kasutaja vajadusi

On tähtis, et klient mõistaks hoone kasutajate tegevusi ja neid akustilisi vajadusi, mis tuleb seada prioriteediks. Mida nad hakkavad selles hoones tegema? Kuidas nad hakkavad seda kasutama? Kuidas nad selles konkreetses koolis õpetavad? Kas õpilased on noored või vanad? Kas nad rakendavad probleemipõhist õpetamismeetodit, mis hõlmab arutelusid, rühmatööd ja individuaalset tööd? Sellel võib olla suur mõju otsusele, milline ruumiakustika strateegia ja lahendus valida.

Kas kontoritöötajatel on palju omavahelist suhtlemist või teevad nad peamiselt sellist tööd, mis nõuab keskendumist? Kas on oluline see, et patsientidele oleks tagatud privaatsus ja et konfidentsiaalseid vestlusi poleks võimalik pealt kuulda? Olenevalt sellest, mis ruumides toimub, võib osutuda vajalikuks anda ruumiakustika omadustele, nagu helitase, järelkõla kestus või kõne selgus, erinev prioriteet. See mõjutab ka otsust, milliseid ruumiakustika kirjeldajaid tuleks kasutada, et tagada asjakohane ruumiakustika hindamine.

 

Pidage meeles järgmist:

  • On tähtis, et klient mõistaks hoone kasutajate tegevusi ja neid akustilisi vajadusi, mis tuleb seada prioriteediks.

  • Olenevalt sellest, mis ruumides toimub, võib osutuda vajalikuks anda ruumiakustika omadustele, nagu helitase, järelkõla kestus või kõne selgus, erinev prioriteet. See mõjutab ka otsust, milliseid ruumiakustika kirjeldajaid tuleks kasutada.

Top

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979