Kõne selgus

Kõne selgus puudutab kõne kuulajateni edastamise kvaliteeti. Tugeva järelkõla ja segava taustmüraga ruumis võib kõne kuulmine olla raske. 

Ebaselge


Selge

 
Clarity. Room acoustic descriptors.
 

Heli, mis jõuab esmalt kuulajani, nimetatakse otseheliks. Sellele järgnevad varased peegeldused. Varased peegeldused, mis jõuavad kuulajani 50 ms jooksul, integreeruvad otseheliga ning seega on neil kõne selgusele positiivne mõju. Hiljem saabuvaid peegeldusi võidakse tajuda segavana.

 
Clarity. Room acoustic descriptors.
 

Selguse mõõtetulemuses (C50) võrreldakse varaste helipeegelduste helienergiat hiljem saabuvate peegelduste energiaga. Väärtus detsibellides. Mida suurem on selguse väärtus, seda selgem on kõne.

Kõne edasikandumist mõõdetakse ka kõne edasikandumise indeksiga (STI). Kõne ideaalse edasikandumise korral on STI väärtus 1. Normaalse suurusega klassiruumis peaks STI olema suurem kui 0,75. Kõne kehva edasikandumise korral tajutakse kõne variatsioone halvemini. Kõne edasikandumist halvendavad ning seega STI indeksit alandavad tegurid on näiteks taustmüra, pikaajaline järelkõla ja kaja. 

STI Halb kõne edasikandumine.

Halb kõne edasikandumine.

 
STI good speech transmission

Hea kõne edasikandumine.

 
Tajutav omadus Objektiivne kirjeldaja Tähis Ühik Selgitus Standard

Kõne selgus

Kõne selgus

C50

dB

Mõõdab varajase ja hilise peegelduse suhet.

ISO 3382-1

Kõne selgus

Kõne edasikandumise indeks

STI

Indeks (0-1)

Mõõdab kõne kõnelejalt kuulajani edasikandumise kvaliteeti.

IEC 60268-16