Garso slėgio lygis

Muzika yra garso slėgio skirtingais dažniais mišinys

Garso slėgis, arba garso slėgio lygis – tai garso bangų sukelti aplinkos oro slėgio svyravimai. Mažiausias žmogaus girdimas garso slėgio lygis vadinamas girdos slenksčiu, o aukščiausias, kurį galima pakelti – skausmo slenksčiu. Skausmo slenkstį pasiekęs garso slėgis yra milijoną kartų didesnis už girdos slenkstį atitinkantį garso slėgį.

Kad atliekant skaičiavimus nereikėtų apdoroti tokių didelių skaičių, šiam tikslui naudojama supaprastinta logaritminė skalė, išreikšta decibelais (dB). Šioje skalėje mažiausias garso slėgis yra lygus 0 dB (girdos slenkstis), o skausmo slenkstis – maždaug 120 dB.

Sudėjus šias vertes logaritminėje skalėje, gauta reikšmė skirsis nuo tos, kurią gautume tiesinėje skalėje. Sudėjus dviejų vienodai stiprių garso šaltinių vertes, bendras garso slėgio lygis ne padvigubės, o padidės trimis decibelais.   

Atminkite:

  • Garso slėgis, arba garso slėgio lygis – tai garso bangų sukelti aplinkos oro slėgio svyravimai.

  • Mažiausias žmogaus girdimas garso slėgio lygis vadinamas girdos slenksčiu, o aukščiausias, kurį galima pakelti – skausmo slenksčiu.