Funkcinės savybės

Gaminių savybės ir techninės charakteristikos turi atitikti statybos normas ir taisykles bei specializuotus reikalavimus, apibrėžiančius esamą ir būsimą veiklą statinyje.

Išvaizda ir apšvietimas

Išvaizda ir apšvietimas daro didelę įtaką tam, kaip atrodo kambarys ir koks jausmas jame.

Šiluminis komfortas

Akustikos ir šiuolaikinių aušinimo technologijų, tokių kaip TABS ir lengvos aušinimo sistemos, sąveika.

Paviršiaus patvarumas

Siekiant užtikrinti paviršiaus patvarumą po kartotinio valymo, keli konkretūs Ecophon gaminiai buvo vertinami pagal ISO 11998:2006

Atsparumas pelėsiams ir bakterijoms

Ecophon produktai buvo išbandyti siekiant įsitikinti, kad ant jų nesusidaro natūrali pelėsių ir bakterijų dauginimosi terpė.

Mechaninis patvarumas

Čia rasite informacijos apie Ecophon konstrukcijos bei akustinių plokščių mechanines savybes, įskaitant didžiausią galimą apkrovą bei bendrąsias rekomendacijas.

Apšvietimas

Ecophon apšvietimo gaminių apšvietimo savybės

Patalpų oro kokybė

Ecophon gaminių LOJ (angl. VOC) kiekis patikrintas išorinių laboratorijų pagal Europos reglamentus.

Atsparumas smūgiams

Ecophon produktų atsparumas smūgiams išbandytas pagal EN 13964:2014 (lubų plokštėms) ir DIN 18032-3 (sienų plokštėms).

Atsparumas drėgmei

Lubų gamintojai privalo užtikrinti, kad sumontuotos lubų plokštės būtų pakankamai tvirtos, kad atlaikytų savo svorį, ir galimai papildomą taškinę / linijinę / paskirstytą apkrovą.

Gaisrinė sauga

Čia rasite informacijos apie kabamųjų lubų gaisrinės saugos reikalavimus, gaisrinės saugos projektavimą, atsparumo gaisrui bandymus ir klasifikavimą.

Poveikis aplinkai

Ecophon gaminių gyvavimo ciklo analizė atliekama pagal ISO 14040 reikalavimus ir suteikia aiškią mūsų poveikio aplinkai apžvalgą.

Korozija

Visos Ecophon konstrukcijos sistemos buvo sukurtos, kad atitiktų pagrindinį reikalavimų dėl korozijos lygį, o tam tikri produktai atitinka aukštesnius reikalavimus.

Valymas

Ecophon sistemų valymo būdai ir į ką reikia atsižvelgti norint išvengti nereikalingo nešvarumo.

Švarioji patalpa

Kai kurie Ecophon produktai klasifikuojami pagal ISO 14644-1:2015 standartą siekiant užtikrinti, kad jie atitinka švariosios patalpos reikalavimus.

Atsparumas cheminėms medžiagoms

Kai kurie specifiniai Ecophon produktai buvo sukurti taip, kad būtų atsparūs įprastų ploviklių ir dezinfekavimo priemonių naudojimui.

CE ženklas

Ecophon kabamųjų lubų sistemos turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN 13964:2014.

Pralaidumas orui

Kai kuriose zonose, pvz., švariosiose patalpose, reikalinga vidaus oro slėgio kontrolė.

Sudėtingesnis valymas

Sudėtingesnio lubų plokščių valymo, dezinfekavimo ir šveitimo būdai reikliose aplinkose.

Išmontavimo galimybės

Ecophon siūlo lubų sistemas, kurios gali būti visiškai išmontuojamos, net su paslėpta konstrukcija.