Funkcinės savybės

Gaminių savybės ir techninės charakteristikos turi atitikti statybos normas ir taisykles bei specializuotus reikalavimus, apibrėžiančius esamą ir būsimą veiklą statinyje.

Apšvietimas

Ecophon apšvietimo gaminių apšvietimo savybės

Atsparumas cheminėms medžiagoms

Kai kurie specifiniai Ecophon produktai buvo sukurti taip, kad būtų atsparūs įprastų ploviklių ir dezinfekavimo priemonių naudojimui.

Atsparumas drėgmei

Lubų gamintojai privalo užtikrinti, kad sumontuotos lubų plokštės būtų pakankamai tvirtos, kad atlaikytų savo svorį, ir galimai papildomą taškinę / linijinę / paskirstytą apkrovą.

Atsparumas pelėsiams ir bakterijoms

Ecophon produktai buvo išbandyti siekiant įsitikinti, kad ant jų nesusidaro natūrali pelėsių ir bakterijų dauginimosi terpė.

Atsparumas smūgiams

Ecophon produktų atsparumas smūgiams išbandytas pagal EN 13964:2014 (lubų plokštėms) ir DIN 18032-3 (sienų plokštėms).

CE ženklas

Ecophon kabamųjų lubų sistemos turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN 13964:2014.

Gaisrinė sauga

Čia rasite informacijos apie kabamųjų lubų gaisrinės saugos reikalavimus, gaisrinės saugos projektavimą, atsparumo gaisrui bandymus ir klasifikavimą.

Išmontavimo galimybės

Ecophon siūlo lubų sistemas, kurios gali būti visiškai išmontuojamos, net su paslėpta konstrukcija.

Išvaizda ir apšvietimas

Išvaizda ir apšvietimas daro didelę įtaką tam, kaip atrodo kambarys ir koks jausmas jame.

Korozija

Visos Ecophon konstrukcijos sistemos buvo sukurtos, kad atitiktų pagrindinį reikalavimų dėl korozijos lygį, o tam tikri produktai atitinka aukštesnius reikalavimus.

Mechaninis patvarumas

Čia rasite informacijos apie Ecophon konstrukcijos bei akustinių plokščių mechanines savybes, įskaitant didžiausią galimą apkrovą bei bendrąsias rekomendacijas.

Paviršiaus patvarumas

Siekiant užtikrinti paviršiaus patvarumą po kartotinio valymo, keli konkretūs Ecophon gaminiai buvo vertinami pagal ISO 11998:2006.

Patalpų oro kokybė

Ecophon gaminių LOJ (angl. VOC) kiekis patikrintas išorinių laboratorijų pagal Europos reglamentus.

Poveikis aplinkai

Ecophon gaminių gyvavimo ciklo analizė atliekama pagal ISO 14040 reikalavimus ir suteikia aiškią mūsų poveikio aplinkai apžvalgą.

Pralaidumas orui

Kai kuriose zonose, pvz., švariosiose patalpose, reikalinga vidaus oro slėgio kontrolė.

Šiluminis komfortas

Akustikos ir šiuolaikinių aušinimo technologijų, tokių kaip TABS ir lengvos aušinimo sistemos, sąveika.

Švarioji patalpa

Kai kurie Ecophon produktai klasifikuojami pagal ISO 14644-1:2015 standartą siekiant užtikrinti, kad jie atitinka švariosios patalpos reikalavimus.

Valymas

Ecophon sistemų valymo būdai ir į ką reikia atsižvelgti norint išvengti nereikalingų nešvarumų.

Sudėtingesnis valymas

Sudėtingesnio lubų plokščių valymo, dezinfekavimo ir šveitimo būdai reikliose aplinkose.