Vidaus atitvarų garso izoliacija

Jei vidaus atitvaros nesiekia konstrukcijų sofito, tai lemia horizontalų garso perdavimą per ertmę, esančią virš kabamųjų lubų. Todėl tradicinės akustinės lubos dažnai neužtikrina pakankamos garso izoliacijos. Tokiais atvejais reikia įrengti specialias akustines lubas, kurios pasižymėtų papildomomis izoliacinėmis savybėmis.

Ištisinės konstrukcijos kabamosios lubos įrengiamos siekiant maksimalaus lankstumo. Tačiau tokios konstrukcijos lems mažesnę garso izoliaciją nei konstrukcijos, kai atitvaros eina per kabamąsias lubas arba siekia konstrukcijų sofitą. 

Atlikdami skaičiavimus, susijusius su ore sklindančio garso izoliacija:

  • atsižvelkite į visą konstrukciją,
  • atminkite, kad vietoje atliekamo matavimo vertės bus žemesnės už laboratorines vertes.
  •  

Laboratorinė ir vietoje atliekamo matavimo vertė

Atliekant kabamųjų lubų ir atitvarų matavimus vietoje, vidaus atitvarų garso izoliacijos (R′w) vertės gali būti atitinkamai 5–8 dB mažesnės už mažiausią laboratorinių matavimų vertę. Taip gali būti dėl potencialaus šoninio garso perdavimo, be to, tam tikrų konstrukcijų dalys gali turėti trūkumų.

Vidaus atitvarų garso izoliacijos vertės

Laboratorinė vertė Dn,f,w nustatoma remiantis ISO 10848-2 standartu, o vertinama pagal EN ISO 717-1 standartą. Pažymėtina, kad atliekant plokščių, kurių matmenys siekia 1200 x 600, garso izoliacijos matavimus, gaunamos vidutiniškai 1–2 dB didesnės vertės.

D n,f,w

Produktas ir matmenys

43 dB

Combison Duo A, 600x600 mm

39 dB

Combison Duo E, 600x600 mm

43 dB

Combison Uno A, 600x600 mm

41 dB

Combison Uno Ds, 600x600 mm

28 dB

Master A, 1200x600 mm

29 dB

Master E, 1200x1200 mm

31 dB

Master Ds, 600x600 mm

 

Laboratorinės vertės Dn,f,w pagerėja papildomai įrengus Combison Barrier arba Combison XR.

  Produktas

+4

Combison Duo/Uno + 1x40 Barrier

+8

Combison Duo/Uno + 2x40 Barrier

+3

Combison Duo/Uno + 2x1200 XR

+6

Combison Duo/Uno + 100% XR

Atminkite, kad vietoje atliekamų matavimų vertės bus 5–8 dB mažesnės už laboratorines vertes.

 

Rekomendacijos

 
 
 

Skirtingi garso tarp patalpų perdavimo keliai.

Norint užtikrinti pakankamą privatumą, įprastai biuruose rekomenduojama tarp gretimų patalpų įrengti garso izoliaciją, kurios R′w vertė būtų lygi 35 dB. Šiam tikslui pasiekti reikia įrengti kabamąsias lubas, kurių laboratorinė vertė Dn,f,w > 40 dB.

Įprastai garsą slopinančios kabamosios lubos derinamos su atitvaromis, kurių garso izoliacijos vertė yra ne mažesnė nei laboratorinių matavimų vertė. Kiti garso perdavimo kanalai, pvz., ventiliacijos sistema, turėtų pasižymėti dar didesne garso izoliacijos verte. Nustatant kabamųjų lubų bei pertvarų garso izoliacijos vertes, taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad jose gali būti įrengtų papildomų inžinerinių (pvz., apšvietimo ar ventiliacijos) sistemų, įmontuotos durys ar langai. Labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų nesandarių vietų dėl netinkamai užsandarintų sujungimų tarp atitvaros ir greta esančių paviršių, laidams tiesti skirtų ištisinių angų ar angų aplink įvairius konstrukcinius elementus.