Patogus kelias link sveikimo

Koridoriai yra judrios sveikatos priežiūros įstaigų vietos, todėl garsas sklinda išilgai ir į gretimas patalpas. Būtent koridoriuose darbuotojai daugiausiai ir bendrauja.

Dėl pailgos jų formos garsas sklinda labai greitai ir toli ir pasiekia visas patalpas, tiesiogiai sujungtas su koridoriumi, kas trukdo pacientams ilsėtis ir miegoti.

Akustikos iššūkis

  • Neleisti, kad koridoriumi garsas sklistų iš vienos erdvės į kitą.
  • Sumažinti garso lygį, kuris gali trukdyti pacientams gretimose patalpose.

Higienos iššūkis

  • Dėmių tipas: Dulkės ir mikrobai.
  • Valymo dažnumas: Retkarčiais.
  • Valymo būdas: Sausas valymas, šlapias šluostymas ir dezinfekavimas.

Sprendimas

  • Naudoti garsą sugeriančias lubų plokštes, pasižyminčias puikiomis akustinėmis savybėmis ir efektyvumu mažinant garso sklidimą.
  • Kur įmanoma, papildomai naudoti garsą sugeriančias sienų plokštes, siekiant dar labiau sumažinti garso lygį ir garso sklidimą.

Rekomenduojami gaminiai 

Sprendimai luboms Laisvai kabantys elementai Sprendimai sienoms
Focus - Akusto Wall A
Hygiene Meditec A   Akusto Wall C
Hygiene Meditec E   Hygiene Performance Care Wall
Hygiene Clinic A     
Hygiene Clinic E    
Hygiene Performance A