Privatumo ir kalbos aiškumo užtikrinimas

Dažnai atviro išplanavimo slaugytojų punktai suteikia konkrečią darbo erdvę darbuotojams, kai jie nebūna su pacientais. Dažnai tai būna pirmas iškvietimo punktas palatų lankytojams ir vieta, kur darbuotojai susirenka susitikimams ir perdavimams. Vaistų paruošimo vietose gyvybiškai svarbu, kad personalas galėtų susikoncentruoti be jokių trukdžių.

Akustinis iššūkis

  • Pagerinti kalbos aiškumą, siekiant slaugytojų punktuose užtikrinti kokybišką bendravimą tarp pacientų ir personalo. 
  • Užtikrinti privatumą, mažinant garso sklidimą iš patalpų, kuriose yra aptariama informacija apie pacientus.
  • Pagerinti kalbos aiškumą tose vietose, kur yra aptariama svarbi informacija, pvz. vaistų išdavimas.

Higienos iššūkis

  • Dėmių tipas: Dulkės ir mikrobai.
  • Valymo dažnumas: Retkarčiais.
  • Valymo būdas: Sausas valymas, drėgnas šluostymas ir dezinfekavimas.

Sprendimas

  • Naudoti garsą sugeriančias lubų plokštes, siekiant sumažinti garso lygį.
  • Papildomai naudoti garsą sugeriančias sienų plokštes, siekiant sumažinti garso sklidimą ir pagerinti kalbos aiškumą.

Rekomenduojami gaminiai

Sprendimai luboms Laisvai kabantys elementai Sprendimai sienoms
Hygiene Performance A   - Akusto Wall A
Hygiene Meditec A   Akusto Wall C
Hygiene Meditec E   Hygiene Performance Care Wall
Hygiene Clinic A     
Hygiene Clinic E