Švarioji patalpa

Clean room icon

Tam tikri Ecophon produktai klasifikuojami pagal ISO 14644-1:2015 standartą (oro švarumo klasifikavimas pagal dalelių koncentraciją).

Taip užtikrinama, kad gaminiai atitinka švariosios patalpos reikalavimus, atsižvelgiant į ore esančių dalelių skaičių (dydžiai svyruoja nuo 0,1 µm iki 5 µm).

ISO klasė Dalelių dydis
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
ISO 1 klasė 10 2        
ISO 2 klasė 100  24  10 4    
ISO 3 klasė 1000  237  102  35  8  
ISO 4 klasė 10000  2370  1020 352  83   
ISO 5 klasė 100000  23700  10200  3520  832  29
ISO 6 klasė 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
ISO 7 klasė       352000 83200  2930 
ISO 8 klasė       3520000 832000  29300 
ISO 9 klasė       35200000 8320000  293000 

Be to, tam tikri Ecophon gaminiai buvo išbandyti, kad būtų užtikrintas jų suderinamumas su standarto NF S 90-351reikalavimais (sveikatos priežiūros įstaigos; kontroliuojamos aplinkos zonos; oro užterštumo kontrolės reikalavimai). 

Šis standartas apibrėžia keletą rizikos zonų, kur 4 zonai keliami aukščiausi reikalavimai. Kad gaminys būtų priskirtas klasei, leidžiančiai jį naudoti tam tikroje rizikos zonoje, reikia patikrinti dalelių išmetimą pagal ISO 14644-1 (dalelių pašalinimo kinetika ir oro mikrobiologinės taršos kontrolė).

Rizikos zonų apibrėžimas pagal NF S 90-351

Rizikos klasė Švariųjų dalelių klasė Dalelių pašalinimo kinetika Mikrobiologinio švarumo klasė
4 ISO 5 CP(0,5)5 M1
3

ISO 7

CP(0,5)10 M10
2 ISO 8 CP(0,5)20 M100

 Dalelių šalinimo kinetika (tam tikros klasės)

Dalelių šalinimo kinetikos klasės esant 0,5 μm Laikas, reikalingas 90% dalelių išsiskyrimui (min)
CP(0.5)20 ≤ 20
CP(0.5)10 ≤ 10
CP(0.5)5 ≤ 5

Dalelių šalinimo kinetika esant 0,5 μm apibrėžiama laiku, per kurį išsiskiria 90 proc. ant gaminio patekusių dalelių.

Kai dalelės švarioje patalpoje liečiasi su paviršiais, svarbu, kad jos nepriliptų prie paviršiaus. Dalelių pašalinimo kinetika yra priemonė tai patikrinti. Pavyzdžiui, CP(0.5)5 reiškia, kad jei dalelės yra max 5 μm, 90 proc jų nunyks nuo paviršiaus per 5 minutes.

Oro mikrobiologijos kontrolė

Mikrobiologinio švarumo klasė Didžiausia gyvybingų dalelių koncentracija viename kubiniame metre oro (UFC/m3) 
M1 ≤1
M10 10
M100 100

Medžiaga užteršiama, o po inkubacijos imami oro ir paviršiaus mėginiai, siekiant patikrinti, ar medžiaga neleidžia daugintis mikrobams. 

Ecophon produktai buvo išbandyti šioms rūšims:

  • Staphylococcus aureus MRSA
  • Escherichia coli
  • Candida albicans
  • Aspergillus brasiliensis

Visada skaitykite gaminio techninį duomenų lapą, kad įsitikintumėte, jog jis suderinamas su specifiniais reikalavimais švariajai patalpai.