Korozija

Corrosion icon

Aplinkos korozijos lygis, veikiantis statybines konstrukcijas, klasifikuojamas pagal ISO 12944-2. 

Visos Ecophon konstrukcijos sistemos buvo sukurtos, kad atitiktų pagrindinį  reikalavimų dėl korozijos lygį (C1). Tam tikri Ecophon produktai atitinka aukštesnius standarto reikalavimus (C3 ir/arba C4):

  • C1: sausos ir vėdinamos aplinkos
  • C3: drėgnos aplinkos, kur yra maža tarša
  • C4: didelės drėgmės aplinkos, kur yra didelė tarša

Connect gaminių klasifikacija pagal ISO 12944-2 buvo atlikta atlikus bandymus pagal NORDTEST metodą NT MAT 003, kuris nurodo griežtesnius bandymus nei ISO 12944-2 reikalavimai.

Be to, Ecophon konstrukcijos sistemos buvo suklasifikuotos pagal EN 13964:2014 (9 lentelė), kad būtų užtikrintas jų suderinamumas su skirtingomis standartų apibrėžtomis klasėmis. Šią informaciją galima rasti Connect gaminių Eksploatacinių Savybių Deklaracijose

Visada skaitykite gaminio techninį duomenų lapą, kad įsitikintumėte, jog jis suderinamas su reikalaujama korozijos klase.

Visada įsitikinkite, kad konstrukcijos korozijos klasė būtų suderinama su norimu valymo būdu ir valymo priemonėmis.