Patalpos gaisro aprašas

Patalpos gaisro eigą galima suskirstyti į kelis etapus:

Pradinis etapas

Gaisro pradžia priklauso nuo degimo šaltinio dydžio ir tiesiogiai veikiamų medžiagų bei objektų ypatybių.

Plėtros etapas

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the firePlėtros etapo metu gaisras padidėja ir pradeda degti kiti aplink gaisro šaltinį esantys objektai. Gali užsidegti netgi prie ugnies esančių sienų, grindų ir lubų paviršiaus apdaila. Padidėja dūmų kiekis ir karštis, o po lubomis susidaro karštų dūmų sluoksnis. 

Plėtros metu ugnis yra vietinė. Gaisrui plečiantis svarbų vaidmenį vaidina paviršiaus apdailos ypatybės.

Staigus užsiliepsnojimas

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of firePlėtros etapo metu galimas staigus užsiliepsnojimas. Taip būna, kai ugnies intensyvumas toks didelis, jog ji tampa nebe vietinė ir apima visas patalpoje esančias degias medžiagas. Susidaro didelis karštis, o liepsnos pasklinda pro langus ir duris.

Paprastai staigiai užsiliepsnojama, kai gaisro dūmai patalpoje pasiekia 500–600°C temperatūrą. Nuo dūmų sklindantis karštis šiame etape yra toks didelis, kad užsidega visos degios medžiagos.

Staigus užsiliepsnojimas galimas nuo užsidegimo praėjus vos kelioms minutėms. Tačiau jį galima pavėlinti arba net išvengti. Tai įmanoma, kai patalpoje yra mažai degių baldų, o paviršiaus apdaila slopina ugnies plitimą.

Po staigaus užsiliepsnojimo ugnis pasiekia aukščiausią lygį. Gaisro trukmė ir intensyvumas daugiausia priklauso nuo oro kiekio ir šiluminės apkrovos, t. y. esamo degių medžiagų kiekio.

Slopimo etapas

Slopimo etapo metu gaisras gęsta.