Pastatų gaisrinės saugos projektavimas

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fire

Pagrindinis pastato gaisrinės saugos projektavimo tikslas yra sumažinti gaisro pasekmes:

 • neleisti susižaloti žmonėms
 • apriboti turtinę ir ekonominę žalą

Degančiame pastate kyla didelis susižalojimo pavojus. Norėdami saugiai evakuoti pastatą per gaisrą, turite atsižvelgti į: 

 • degiąsias dujas
 • matomumą
 • šilumos spinduliavimą
 • temperatūrą.

Pvz., norint saugiai evakuotis, patalpų, kuriose yra žmonių, oro temperatūra neturėtų viršyti 80 °C.

Bendra pastato apsauga nuo gaisro

Bendra pastato apsauga nuo gaisro yra specifinis ir sudėtingas dalykas, apimantis keletą sričių bei jų tarpusavio sąveiką: 

 • Pats pastatas, įskaitant jo konstrukciją, elementus, medžiagas, interjero įrangą ir baldus
 • Gaisro aptikimo sistemos ir signalizacija
 • Evakuacijos organizavimas ir atlikimas
 • Gaisrininkų brigadų gelbėjimo pastangos
 • Gaisro gesinimas ir valdymas. Iš dalies automatinės gaisro gesinimo sistemos ir / arba iš dalies aktyvūs veiksmai, pvz., gaisrininkų brigados

Šiuos aspektus paprastai apibrėžia statybų reikalavimai ir įvairūs standartai. Statybų reikalavimai kuriami nacionaliniu pagrindu, todėl įvairiose šalyse jie skiriasi. Standartai gali būti nacionaliniai (pvz., DIN, BS ir ASTM) arba tarptautiniai (EN ir ISO standartai).