Patalpų oro kokybė

Indoor air quality icon

Šiais laikais apie 90 % savo laiko praleidžiame viduje, dėl to vidaus patalpų oro kokybė turi didelį poveikį mums tiek sveikatos, tiek veiklos efektyvumo požiūriu.

Vidaus patalpų oro kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip, pavyzdžiui, vėdinimo sistemų dizainas ir patalpų oro užterštumas.

Vidaus patalpų oro taršą gali sukelti dalelės, natūraliai išsiskiriančios iš interjerui naudojamų medžiagų. Jos vadinamos lakiaisiais organiniais junginiais (LOJ) (angl. Volatile Organic Compounds (VOCs).

Statybinės medžiagos gali būti reikšmingas LOJ šaltinis, todėl labai svarbu pasirūpinti gaminiais, kurie skleidžia mažai dalelių. Taip pat svarbu įsitikinti, kad pasirinktose medžiagose nebūtų teršalų, kurie neigiamai veiktų sveikatą ir veiklos efektyvumą.

Ecophon gaminių LOJ kiekis patikrintas išorinių laboratorijų pagal Europos reglamentus. Šių bandymų rezultatai parodomi mūsų naudojamose išmetamųjų teršalų etiketėse.