Pradžia / Apie Ecophon / Gaisrinė sauga

Gaisrinė sauga

 


Čia rasite informacijos apie kabamųjų lubų gaisrinės saugos reikalavimus, gaminių priešgaisrinę konstrukciją, atsparumo gaisrui bandymus ir klasifikavimą.

Puslapio apačioje yra lentelė, kurioje nurodytos ECOPHON gaminių atsparumo gaisrui Euroklasės.

 

Kabamųjų lubų gaisrinės saugos reikalavimai

Kabamųjų lubų gaisrinės saugos reikalavimai gali skirtis, atsižvelgiant į patalpos tipą ir pastatą, kuriame jos montuojamos. Išsamius reikalavimus galima rasti nacionalinėse statybų taisyklėse. Tačiau kilus gaisrui svarbūs du esminiai pakabinamoms luboms taikomi reikalavimai – jie turi būti laikomi „privalomais“ visose patalpose:

 • Kabamosios lubos turi tik nežymiai prisidėti prie gaisro plitimo ir dūmų susidarymo. To pasiekiama naudojant lubas, pagamintas iš medžiagų ir turinčias paviršiaus apdailą, atitinkančią bent „Euroclass B-s1, d0“ reikalavimus.

 • Kabamosios lubos neturi lūžti ir subyrėti kilus gaisrui, kol dar vyksta evakuacija ir gelbėjimas. Kad įvykdytų šį reikalavimą, lubų sistema turi atlaikyti maždaug 300 °C karštį. (300 °C dūmų spinduliuojamas karštis maždaug atitinka karštį, kurį gali ištverti specialia apranga apsirengęs gaisrininkas.)

Pastatų gaisrinė sauga

Pagrindinis pastato gaisrinės saugos projektavimotikslas yra sumažinti gaisro pasekmes:

 • neleisti susižaloti žmonėms
 • apriboti turtinę ir ekonominę žalą

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fire

Degančiame pastate kyla didelis susižalojimo pavojus. Norėdami saugiai evakuoti pastatą per gaisrą, turite atsižvelgti į:

 • degiąsias dujas
 • matomumą
 • šilumos spinduliavimą
 • temperatūrą.

Pvz., norint saugiai evakuotis, patalpų, kuriose yra žmonių, oro temperatūra neturėtų viršyti 80 °C.

Bendra pastato apsauga nuo gaisro

Bendra pastato apsauga nuo gaisro yra specifinis ir sudėtingas dalykas, apimantis keletą sričių bei jų tarpusavio sąveiką:

 • Pats pastatas, įskaitant jo konstrukciją, elementus, medžiagas, interjero įrangą ir baldus
 • Gaisro aptikimo sistemos ir signalizacija
 • Evakuacijos organizavimas ir atlikimas
 • Gaisrininkų brigadų gelbėjimo pastangos
 • Gaisro gesinimas ir valdymas. Iš dalies automatinės gaisro gesinimo sistemos ir / arba iš dalies aktyvūs veiksmai, pvz., gaisrininkų brigada

Šiuos aspektus paprastai apibrėžia statybų reikalavimai ir įvairūs standartai. Statybų reikalavimai kuriami nacionaliniu pagrindu, todėl įvairiose šalyse jie skiriasi. Standartai gali būti nacionaliniai (pvz., DIN, BS ir ASTM) arba tarptautiniai (EN ir ISO standartai).

Patalpos gaisro aprašas

Patalpos gaisro eigą galima suskirstyti į kelis etapus:

Pradinis etapas

Gaisro pradžia priklauso nuo degimo šaltinio dydžio ir tiesiogiai susijusių medžiagų bei objektų ypatybių.

Plėtros etapas

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the firePlėtros etapo metu gaisras padidėja ir pradeda degti kiti aplink gaisro šaltinį esantys objektai. Gali užsidegti netgi prie ugnies esančių sienų, grindų ir lubų paviršiaus apdaila. Padidėja dūmų kiekis ir karštis, o po lubomis susidaro karštų dūmų sluoksnis.

Plėtros metu ugnis yra vietinė. Gaisrui plečiantis svarbų vaidmenį vaidina paviršiaus apdailos ypatybės.

Staigus užsiliepsnojimas

Plėtros etapo metu galimas staigus užsiliepsnojimas. Taip būna, kai ugnies intensyvumas toks didelis, jog ji tampa ne vietinė ir apima visas patalpoje esančias degias medžiagas. Susidaro didelis karštis, o liepsnos pasklinda pro langus ir duris.

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of firePaprastai staigiai užsiliepsnojama, kai gaisro dūmai patalpoje pasiekia 500–600 °C temperatūrą. Nuo dūmų sklindantis karštis šiame etape yra toks didelis, kad užsidega visos degios medžiagos.

Staigus užsiliepsnojimas galimas nuo užsidegimo praėjus vos kelioms minutėms. Tačiau jį galima pavėlinti arba net išvengti. Tai įmanoma, kai patalpoje yra mažai degių baldų, o paviršiaus apdaila slopina ugnies plitimą.

Po staigaus užsiliepsnojimo ugnis pasiekia aukščiausią lygį. Gaisro trukmė ir intensyvumas daugiausia priklauso nuo oro kiekio ir šiluminės apkrovos, t. y. esamo degių medžiagų kiekio.

Slopimo etapas

Slopimo etapo metu gaisras gęsta.

 

Gaisro bandymai ir gaminių klasifikavimas

Reakcijos į ugnį bandymai

Gaisro bandymo metodai paprastai yra skirti skirtingiems gaisro etapams imituoti. Todėl paviršiaus apdailos bandymai atliekami naudojant gaisro pradinio ir plėtros etapų degimo šaltinius. Šie bandymų metodai nurodomi kaip „reakcijos į ugnį“ bandymai. Tikslas – įvertinti, kaip gaminiai ir medžiagos prisideda prie ankstyvųjų gaisro etapų šiais požiūriais:

 • Degumo
 • Liepsnos sklidimo
 • Karščio išsiskyrimo
 • Dūmų susidarymo
 • Liepsnojančių lašelių / dalelių susidarymo

Paprastai atliekami mažo ar vidutinio masto reakcijos į ugnį bandymai.

Atsparumo ugniai bandymai

Tiriant visiškai išsiplėtojusio gaisro atvejį išbandomi ištisi pastato elementai (durys, grindų konstrukcijos, pertvaros ir kt.), naudojami priešgaisrinėms patalpoms atskirti. Šie bandymo metodai yra vadinami „atsparumu ugniai“ ir atliekami visa apimtimi. Temperatūra bandymo krosnyje kinta pagal taip vadinamą „standartinę gaisro kreivę“, kuri turėtų atitikti visiškai išsiplėtojusį gaisrą. Vertinamos ypatybės:

 • Izoliacija (galimybė sumažinti karščio perdavimą)

 • Vientisumas (galimybė sustabdyti ugnies ir karštų dūmų plitimą)

 • Laikomoji geba

Kad ugnis neplistų tarp priešgaisrinių patalpų, pastato elementai vientisumo ir izoliacijos požiūriu klasifikuojami kaip „atsparūs ugniai“.

Europos atsparumo gaisrui bandymų sistema – „Euroclass“

Apdailos ir statybos medžiagų reakcijos į ugnį bandymų bei klasifikavimo sistema Europoje vadinama „Euroclass“.

Yra 39 klasės, suskirstytos į 7 pagrindinius lygius: A1, A2, B, C, D, E ir F, kur A1 yra geriausias, o F naudojamas neklasifikuojamiems gaminiams ir medžiagoms.

Dauguma pagrindinių klasių turi ir papildomas klasifikacijas, susijusias su dūmų ir liepsnojančių lašelių / dalelių susidarymu.

Dūmų klasės: s1, s2 ir s3, kur s1 yra geriausia.

Liepsnojančių lašelių ir dalelių klasės: d0, d1 ir d2, kur d0 yra geriausia.

 

Functional demands, Fire safety

1 = Pagrindinė klasė

2 = Dūmų klasė

3 = Liepsnojančių lašelių / dalelių klasė

  

 

"Euroclasses" klasifikavimas pagal standartą EN 13501-1 Apdailos ir statybos medžiagų reakcijos į ugnį - 1 dalį. 

Euroklasė
A1    
A2-s1,d0
A2-s1,d1
A2-s1,d2
A2-s2,d0
A2-s2,d1
A2-s2,d2
A2-s3,d0
A2-s3,d1
A2-s3,d2
B-s1,d0
B-s1,d1
B-s1,d2
B-s2,d0
B-s2,d1
B-s2,d2
B-s3,d0
B-s3,d1
B-s3,d2
C-s1,d0
C-s1,d1
C-s1,d2
C-s2,d0
C-s2,d1
C-s2,d2
C-s3,d0
C-s3,d1
C-s3,d2
D-s1,d0
D-s1,d1
D-s1,d2
D-s2,d0
D-s2,d1
D-s2,d2
D-s3,d0
D-s3,d1
D-s3,d2
E
 
 
E-d2
 
 
F
 
 

 

Gaisro etapų sąsaja su gaisrine klasifikacija pavaizduota grafike žemiau

Functional demands, Fire safety

 1. Temperatūra
 2. Staigus užsiliepsnojimas
 3. Pradinis etapas
 4. Plėtros etapas
 5. Visiškai išsiplėtęs gaisras
 6. Slopimo etapas
 7. Laikas
 8. Euroklasės
 9. Atsparumo ugniai klasės

 

 ECOPHON gaminių Euroklasės

 Class

 Ecophon products

A2-s1,d0

     

Advantage

Akusto

Combison

Focus

Gedina

Hygiene

Master

Sombra

Super G

 

 

 

Susisiekite su mumis

Saint-Gobain Ecophon AB
Mėnulio g. 7
04326 Vinius

Klientų aptarnavimas:
Telefonas: +370 523 02027
uzsakymai@ecophon.lt 

Pardavimai:
Telefonas: +370 698 35931, +370 615 59565

Susisiekite su mumis

Saint-Gobain Ecophon AB
Mėnulio g. 7
04326 Vinius

Klientų aptarnavimas:
Telefonas: +370 523 02027
uzsakymai@ecophon.lt 

Pardavimai:
Telefonas: +370 698 35931, +370 615 59565