Pradžia / Apie Ecophon / Klimato įtaka

Klimato įtaka

 Influence of climate icon

Sužinokite daugiau apie tokius klimato veiksnius, kaip drėgmė, šiluma, mikrobiologinis aktyvumas bei jų poveikį ECOPHON luboms ir konstrukcijai.

 

Visų ECOPHON plokščių pagrindinė medžiaga yra stiklo vata, apdorota taip, kad būtų atspari vandeniui. Todėl medžiaga nesugeria vandens, o drėgmės sugėrimas iš oro taip pat gana mažas. Vanduo, kartais galintis prasiskverbti į plokštes (pvz., valant), greitai išdžiūsta dėl atviros stiklo vatos medžiagos struktūros.

 

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Lubų plokščių deformacija, jei drėgmė sugeriama.

2. Stiklo vata yra viena iš drėgmei atspariausių medžiagų. Todėl lubų plokštės iš stiklo vatos yra stabilios matmenų pokyčio požiūriu ir išlieka lygios net ir aplinkoje, kurioje oro drėgmė yra didelė arba nepastovi.

Taip pat ir ECOPHON CONNECT konstrukcija bei priedai yra atsparūs didelei drėgmei.

Pastaba

  • ECOPHON gaminiai turėtų būti sandėliuojami vidaus patalpose. Jei laikinai juos tenka laikyti lauke, gaminius būtina apsaugoti nuo drėgmės.

  • Jei plokštės klijuojamos, montuojant temperatūra turi būti 10–25 °C.

  • Plokštėms būdinga šiluminė varža. Tai gali turėti įtakos patalpos ir ventiliacijos temperatūrai bei santykinei drėgmei, todėl projektas turėtų būti apsvarstytas drėgmės ir šilumos požiūriu. Nuo kondensacijos apsaugos įrengtas vėdinimas.

Temperatūra, absoliučioji drėgmė ir santykinė drėgmė (RH)

Santykinė oro drėgmė kinta priklausomai nuo metų laiko, temperatūros ir klimato juostos.

Santykinė drėgmė RH, išreikšta %, yra faktinio drėgmės kiekio ore ir didžiausio drėgmės kiekio ore, galimo esant tam tikrai temperatūrai, santykis. 100 % santykinė drėgmė reiškia, kad ore negali būti dar daugiau vandens, t. y. vyksta kondensacija, o 0 % santykinė drėgmė reiškia, kad ore nebėra drėgmės.

Esant didelei santykinei drėgmei, atsiranda kondensacijos pavojus dėl temperatūros skirtumo virš lubų. Esant 95 % santykinei drėgmei ir 30 °C temperatūrai, temperatūros sumažėjimas vos 1 °C sukels kondensaciją. Vandens atsiradimas gali sukelti daug nepageidaujamų efektų, pvz., vandenyje tirpių medžiagų dėmes ant matomų lubų paviršių.

Yra fizinis ryšys tarp absoliučiosios drėgmės, temperatūros ir santykinės drėgmės. Kuo šiltesnis oras, tuo daugiau vandens garų gali jame būti. Kitaip sakant, tam tikra absoliučioji drėgmė reiškia mažesnę santykinę drėgmę aukštoje temperatūroje nei žemoje. (Žr. grafiką).

 

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Absoliuti drėgmė (g/m3)

2. Temperatūra (°C)

3. RH

Temperatūros, absoliučiosios drėgmės ir santykinės drėgmės ryšys

Lubų projektavimas drėgnai aplinkai

Kad sumažėtų problemų dėl galimos korozijos, pelėsių ir estetinių pastato ypatybių, santykinė drėgmė neturėtų viršyti 70–80 %. Bet kokiu atveju žmonėms nėra malonu būti aplinkoje, kurios drėgmė didesnė. Pavyzdžiui, atogrąžų miškuose vidutinė santykinė drėgmė yra 75–90 %.

Kai drėgmė yra didesnė, pvz., maitinimo įstaigų virtuvėse, baseinuose, dušuose arba maisto pramonės įmonėse, oro drėgmė gali žymiai padidėti ir kartais pasiekti įsotinimą; tai reiškia, kad prasidės kondensacija. Tokių patalpų klimatas turėtų būti kruopščiai ištirtas prieš montuojant lubų sistemas.

Drėgmės tyrimai

ECOPHON nepateikia didesnių nei 95 % RH verčių 30 °C temperatūroje dėl tyrimo būdų techninių ir fizinių apribojimų. Jeigu RH viršija 95 %, drėgmės pusiausvyra bandymo kameroje yra labai jautri, esant net ir labai mažiems klimato pokyčiams. Kiekvienos specialios medžiagos drėgmės kiekis gali būti parodytas sugerties kreivėje. Sugerties kreivė labai stati esant didelei RH, taip pat yra ir histerezės reiškinys. Medžiagos drėgmės kiekis yra neprognozuojamas. Todėl nepavyks atlikti tyrimų, kai santykinė drėgmė >95 % – santykinė drėgmė bus nepastovi, o rezultatai nepatikimi. Pirmaujantys tyrimų institutai, pvz., SP (Švedijos nacionalinis mokslinių tyrimų institutas) ir TNO (Olandijos taikomųjų mokslo tyrimų organizacija), negali atlikti tikslių tyrimų, jei RH >95 %.

Sugerties izotermė

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Drėgmės kiekis

2. Santykinė drėgmė (%)

3. Histerezės reiškinys

EN ISO 12944-2 standarte pateiktas pagrindinių aplinkų, veikiančių plienines konstrukcijas, klasifikavimas. Visi ECOPHON CONNECT konstrukcijos gaminiai gali atlaikyti C1 aplinką pagal šį standartą. Tyrimai atlikti pagal NORDTEST metodą NT MAT 003. Šis tyrimas laikomas tikslesniu ir sunkesniu, tačiau atitinka realesnes sąlygas nei EN ISO 12944-2 tyrimo metodas. Standarte EN 13964 „Pakabinamos lubos“ korozija klasifikuojama pagal plieno apsaugą. Tačiau nėra sąsajos su standartu EN ISO 12944-2 ir jame nurodyta aplinka.

CONNECT C3 konstrukcija yra papildomai apsaugota  nuo korozijos, todėl gaminiai yra atsparūs C3 aplinkai.

Pavojinga aplinka ir mikroorganizmai

Nuolatinė aukšta temperatūra ir / arba oro drėgmė ar aplinka, kurioje yra koroziją sukeliančių dujų arba kitų medžiagų, gali paveikti lubų sistemų išvaizdą ir ypatybes.

Tais atvejais, kai lubas būtina plauti reguliariai, reikėtų naudoti specialiai sukurtas ECOPHON HYGIENE sistemas. Šiose aplinkose ir aplinkose, kuriose naudojamos didelės oro drėgmės grotelių sistemos su papildoma apsauga nuo korozijos, reikėtų sumontuoti ir ECOPHON CONNECT C3 konstrukciją.

Pelėsių ir bakterijų pavojus yra svarbus aplinkoje, kurioje yra didelė santykinė drėgmė. ECOPHON gaminiai nėra natūrali pelėsių ir bakterijų augimo terpė. Jei lubų aplinka yra švari ir klimatas valdomas taip, kad nebūtų viršytas kritinis drėgmės ir temperatūros lygis, šių mikroorganizmų pavojus žymiai sumažėja.

Pelėsiams ir bakterijoms augti reikia specialių sąlygų

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Drėgmė

2. Tinkama temperatūra

3. Augimo terpė

= pelėsių ir bakterijų pavojus

ECOPHON plokščių mikrobiologinį augimą pagal ASTM standartą G 21-96 tyrė SLU (Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas). Standartas suskirsto gaminius į 6 klases nuo 0 iki 5. Visos tirtos ECOPHON plokštės atitiko 0 klasę; tai reiškia, kad jos nebuvo paveiktos.

Atsparumo drėgmei lentelėje rodoma, kokį klimatą skirtingi gaminiai gali atlaikyti nesideformuodami, neišlinkdami ir neatsisluoksniuodami. Tačiau atminkite, kad mikroorganizmai taip pat gali būti aktyvūs ir sausesniame klimate.

Atkreipkite dėmesį, kad HYGIENE gaminiams gali būti taikomi tokie patys klimato apribojimai kaip, pvz., FOCUS ir MASTER gaminiams, tačiau HYGIENE gaminiai gali atlaikyti dažnesnį ir intensyvesnį valymą. Taip pat žr. skyrių „Valymo galimybės“.

 

Žodynas – klimato įtaka

Tolygioji korozija

Tolygioji korozija apibūdinama kaip tolygi viso paviršiaus ploto arba didelės viso ploto dalies korozija. 

Taškinė korozija

Taškinė korozija arba taškavimas yra lokalizuotos korozijos forma, kai metale atsiranda mažų angelių.  

Plyšinė korozija  

Plyšinė korozija yra korozija, vykstanti vietose, kurias darbinis skystis iš aplinkos gali pasiekti ribotai. Šios vietos paprastai vadinamos plyšiais. Plyšių pavyzdžiai yra vietos po tarpikliais, įtrūkiuose ir siūlėse

Įtempties korozija

Įtempties korozija paprastai yra elastingų metalų, kuriuos korozinėje aplinkoje veikia tempimas, korozija, ypač aukštesnėje temperatūroje.

 

Susisiekite su mumis

Saint-Gobain Ecophon AB
Mėnulio g. 7
04326 Vinius

Klientų aptarnavimas:
Telefonas: +370 523 02027
uzsakymai@ecophon.lt 

Pardavimai:
Telefonas: +370 698 35931, +370 615 59565

Susisiekite su mumis

Saint-Gobain Ecophon AB
Mėnulio g. 7
04326 Vinius

Klientų aptarnavimas:
Telefonas: +370 523 02027
uzsakymai@ecophon.lt 

Pardavimai:
Telefonas: +370 698 35931, +370 615 59565