Pradžia / Apie Ecophon / Mechaninis patvarumas

Mechaninis patvarumas

 


Čia rasite  informacijos apie ECOPHON konstrukcijos bei akustinių plokščių mechanines ypatybes, didžiausią galimą apkrovą bei bendrąsias rekomendacijas.

 

 

Stipris - konstrukcija

Darbinė apkrova (statinė ir dinaminė), galinti paveikti pakabinamą sistemą, priklauso nuo lūžimui ir deformacijai taikomų reikalavimų. Deformacija gali būti įlinkio arba pasisukimo pavidalo.

Functional demands, Mechanical properties

Deformacija: pasisukęs profilis.

Deformavimas

Turi būti vengiama kabamųjų lubų perkrovos. Todėl kiekvienai lubų sistemai (žr. montavimo schemas) rekomenduojama didžiausia leidžiamoji apkrova apskaičiuota ir nustatyta su atsarga.

Didžiausia leidžiamoji apkrova gali būti taikoma, tik jei lubos sukomplektuotos ir sumontuotos tiksliai laikantis nurodymų montavimo schemoje.

Konstrukcijos profiliai ir kabinimo detalės lemia lubų laikomąją gebą ir stiprumą, o lubų plokštės yra svarbios stabilizuojant profilius, kad jie nejudėtų į šonus. Tai ypač svarbu, kai profilis apkraunamas ekscentriškai; tada jis yra linkęs pasisukti. Todėl visada yra pageidaujama centrinė apkrova. Pavyzdžiui, šviestuvus ir kitus papildomus elementus svarbu montuoti taip, kad darbinė apkrova labiausiai veiktų T profilių centrinę dalį.

Konstrukcijos išlinkimas

Nustatant didžiausią ECOPHON lubų sistemos leidžiamąją apkrovą visada svarbiausias veiksnys yra įlinkis, o ne lūžimas.

A suspended T-profile exposed with load (F) giving a deflection (f)
Pakabintas T profilis, veikiamas apkrovos (F), sukeliančios įlinkį (f).

Profilio apkrova visada sukels įlinkį (f). Įlinkis yra proporcingas apkrovai ir labai priklauso nuo tarpo tarp atramų (L). Jei apkrova (F) padvigubės, padvigubės ir įlinkis. Pavyzdžiui, padvigubėjus atstumui tarp dviejų atramų,  įlinkis nuo apkrovos taško taps aštuonis kartus didesnis. 

Toliau pateiktoje lentelėje, kartu su rekomendacijomis, skirtomis CONNECT pakabinamoms sistemoms ir didžiausiai darbinei apkrovai, atsižvelgiama į svarbiausius standartus: ASTM C635, DIN 18 168 ir SS 81 51 13. Esminis veiksnys – deformacija  turėtų būti apribota iki L/500. Kai įlinkis pasiekia apie L/400, deformaciją gali pastebėti ir žmogaus akis. L/500 apribojimas suteikia ir saugumą, ir gerą lubų išvaizdą.

Pavyzdys: atstumui esant L = 1200 mm leidžiamas įlinkis yra 2,4 mm.

Rekomenduojama darbinė apkrova

Rekomendacijos taikomos darbinei apkrovai, pridedamai prie pakabinamų lubų savojo svorio. Darbinė apkrova gali būti taškinė (šviestuvai, iškabos ir kt.), pasirinktinai išdėstyta pakabinamoje sistemoje, bet atskirta bent 1 m tarpu. Naudojant didesnę darbinę apkrovą nei nurodyta lentelėje, kabinimo detalės turėtų būti montuojamos arčiau viena kitos, nei rekomenduojama. Sunkūs svoriai turi būti tvirtinami tiesiai prie lubų perdangos.

Jei faktinė darbinė apkrova paskirstoma 0,36 m² (600 x 600) arba didesniame plote, konstrukcija gali išlaikyti 65 % daugiau nei lentelėje rekomenduojama didžiausia darbinė deformacijos apkrova. Laikoma, kad darbinė apkrova tvirtinama prie konstrukcijos sistemos. Žinoma, turi būti apskaičiuota faktinė darbinė kabinimo ir tvirtinimo detalių apkrova.

Pavyzdys:  FOCUS lubose galima įmontuoti 600 x 600 mm 7 kg svorio šviestuvą; tokios lubos pagal lentelę gali išlaikyti didžiausią 83 N (8,3 kg) darbinę apkrovą, jei apkrovos paskirstymo plotas yra 0,36 m² arba didesnis.

Rekomenduojama apkrova

ECOPHON lubų sistema, sumontuota pagal rekomenduojamą montavimo schemą
Rekomenduojama maksimali darbinė apkrova  pagal įlinkį (taškinė apkrova  (F)  1 m atstumu)
Rekomenduojama maksimali darbinė apkrova, pasiskirsčiusi didesniame nei 0.36 m2 plote pagal įlinkį (tolygi apkrova (q) 1 m atstumu)
Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Hygiene 20mm, Meditec, Super G Plus, Super G 20mm 
50 N (5 kg)
83 N (8,3 kg)
Focus XL1600 koridoriuose, Master, Super G 35mm, Hygiene 40 mm
40 N (4 kg)
66 N (6,6 kg)
Focus XL 1800 koridoriuose
20 N (2 kg)
33 N (3,3 kg)
Focus XL 2000 koridoriuose
10 N (1 kg)
16 N (1,6 kg)

 
 
Aukščiau lentelėje pateiktos reikšmės galimos šiomis sąlygomis:

 1. Didžiausias atstumas nuo pagrindinio profilio iki sienos priklauso nuo atitinkamų sistemų M eskizo. Jei atstumas perimetro plote didesnis, jokia darbinė apkrova neleidžiama, jei nesiimama atsargumo priemonių, pvz., turi būti montuojami papildomi tvirtinimo kabliai ant skersinių profilių. Perimetrinis profilis laiko dalį apkrovos, todėl svarbu atsižvelgti į rekomenduojamą atstumą tarp tvirtinimo taškų. Tinkamas tvirtinimo detales reikia pasirinkti atsižvelgiant į sienos medžiagą, pvz., senos tinkuotos mūrinės sienos gali būti trapios ir reikalaus specialios priežiūros.
 2. Atstumas nuo dviejų pagrindinių profilių jungties iki artimiausio atramos taško neviršija 1/4 leidžiamo atstumo tarp kabinimo detalių.   

Functional demands, Mechanical properties

Artimiausia jungtis nuo atramos taško neturėtų būti toliau nei ¼ atstumo tarp dviejų kabinimo detalių.

Tai reiškia, kad jei atstumas tarp kabinimo detalių yra 1200 mm, sujungimo taškas tarp dviejų pagrindinių profilių turi būti mažesniu nei 300 mm atstumu nuo atramos taško. Tai taikoma, kai apkrova veikia T profilio centrą.

Žodynas – apkrovos

  Statinė apkrova  

Pačių lubų svoris ir prie jų pritvirtintų elementų svoris, pvz., apšvietimo instaliacija, garsiakalbiai, vėdinimo grotelės, iškabos ir t.t. 

   Dinaminė apkrova  

Mechaniniai smūgiai, pvz., kamuoliu sporto salėse arba vandens srove, kai lubos plaunamos aukšto slėgio srove.

  Savas svoris (g)   

Pačios lubų sistemos svoris (įskaitant plokštes, visą kabinimą sistemą ir montavimo detales). Visada tai yra statinė apkrova.

Functional demands, Mechanical properties

Pakabintas T profilis, veikiamas apkrovos. 

  Darbinė apkrova   Visos papildomos apkrovos, veikiančiosi lubų sistemą. Darbinės apkrovos gali būti statinės arba dinaminės:
 • tolygioji apkrova (q) pvz., lengvi šviestuvai, iškabos, slėgio skirtumai, valymas.

 • taškinė apkrova(F) pvz., lengvi šviestuvai, iškabos, smūgiai, valymas.

 • Normalinė jėga (N)  – tai jėga, sukelta smūgio, trinties, valymo ir / arba montavimo darbų. Dinaminė apkrova.

  Apskaičiuotoji apkrova    Kabamosios lubos yra pritaikytos išlaikyti savo svorį ir faktinę darbinę apkrovą.
       

Stipris – tvirtinimo kabliai ir detalės

Pasirinktos kabininimo detalės, tvirtinimo kampai, varžtai ir kt. turi išlaikyti apskaičiuotąją apkrovą (kabamųjų lubų savą svorį ir faktinę darbinę apkrovą) taikant ne mažesnį kaip trugubą lūžimo saugos apribojimo koeficientą. Tai reiškia, kad lubas laikančios kabinimo detalės ir tvirtinimo detalės turi nesulūžę išlaikyti bent tris kartus didesnę apkrovą nei numatyta. Visi reguliuojamieji CONNECT tvirtinimo kabliai ir kampai atitinka šiuos reikalavimus, jei montuojama pagal ECOPHON montavimo schemas ir atsižvelgiama į didžiausią darbinę kabamųjų lubų sistemos apkrovą.

CONNECT kablių ir tvirtinimo detalių stipris (didžiausia leidžiamoji apkrova) nurodyta skyriuje CONNECT konstrukcija ir priedai. Kiekvienos lubų sistemos tvirtinimo ir kabinimo detalių didžiausia leidžiamoji darbinė apkrova ir reikalaujama mažiausia laikomoji geba yra nurodytos montavimo schemose.

Pavyzdys: ECOPHON MASTER A didžiausia leidžiamoji darbinė apkrova yra 40 N (4 kg). Mažiausia tvirtinimo kablių ir tvirtinimo detalių laikomoji geba turi būti ne mažesnė kaip 160 N (16 kg).

Stipris– garsą sugeriančios plokštės

Funkciniai reikalavimai, mechaninės ypatybėsPagrindinė taisyklė – apkrova neturi veikti garsą sugeriančių plokščių. Šviestuvus, vėdinimo komponentus ir kitus priedus reiktų tvirtinti prie kabinimo sistemos arba tiesiai prie lubų perdangos.

Apkrova turi būti tolygiai pasiskirsčiusi aplink angos briauną.

Tačiau paminėtina, kad 600 x 600 mm ir 1200 x 600 mm dydžio ECOPHON plokštės gali išlaikyti mažas apkrovas, pvz., halogeninius šviestuvus.

 

Matmuo (mm) Storis (mm)  Maks. angos dydis (mm)   Maks apkrova (g)
 600x600, 1200x600  15  100  300
 600x600, 1200x600  20  100  500
 600x600, 1200x600  40  100  500

Papildomų įtaisų, šviestuvų ir pan. integravimas kabamosiose lubose - žiūrėti Connect Bridging

ECOPHON SOLO su išpjautomis angomis

Lentelės informacija galioja ECOPHON SOLO plokštėms, montuojamoms kaip laisvai kabantys elementai.

ECOPHON SOLO su angomis, montavimas su apkrova:

Tvirtinimo taškų skaičius Diametras arba angos  trumpesnė kraštinė (mm)   0 - 100  101 - 300  301 - 500
3 / 4 / 6 Minimalus atstumas tarp angų (mm)  ≥ 150  ≥ 150  ≥ 400
3 Didžiausia apkrova / anga (kg)  ≤ 0,5  ≤ 1,5  ≤ 1,5
4/6 Didžiausia apkrova / anga (kg)  ≤ 0,5  ≤ 2,0  ≤ 2,0
3 Didžiausia bendra apkrova / plokštė  ≤ 1,8  ≤ 1,8 ≤ 1,5 
Didžiausia bendra apkrova / plokštė  ≤ 2,5  ≤ 2,5  ≤ 2,0
Didžiausia bendra apkrova / plokštė  ≤ 4,5   ≤ 4,5

  ≤ 4,5

 

 • Plokštės, kuriose 3 tvirtinimo taškai: Circle, Pentagon, Hexagon, Heptagon & Triangle           
 • Plokštės, kuriose 4 tvirtinimo taškai: Square, Octagon & Freedom plokštės, ilgis ≤ 1300mm           
 • Plokštės, kuriose 6 tvirtinimo taškai: Rectangle, Ellipse & Freedom plokštės, ilgis ≥ 1300mm           

Apkrova turi būti tolygiai paskirstyta. Visi kabinimo taškai turėtų būti apkrauti vienodai. Daugiau informacijos apie papildomas apkrovas ieškokite prie Montavimo schemų IG362, IG364,  IG363.

 

Ecophon Solo su angomis,  montavimas be apkrovos  

Tvirtinimo taškų skaičius Diametras arba angos trumpesnė kraštinė (mm) 0 - 500 ≥ 500
 3 / 4  Minimalus atstumas tarp angų (mm)   ≥ 150  Netaikoma
 6  Minimalus atstumas tarp angų (mm)  ≥ 150  ≥ 150
 3 / 4 / 6  Maksimali apkrova / anga (kg)  0  0
 3 / 4 / 6  Maksimali apkrova /plokštė (kg)  0

 

 • Plokštės, kuriose 3 tvirtinimo taškai: Circle, Pentagon, Hexagon, Heptagon & Triangle
 • Plokštės, kuriose 4 tvirtinimo taškai: Square, Octagon & Freedom panels with length > 1300mm
 • Plokštės, kuriose 6 tvirtinimo taškai: Rectangle, Ellipse & Freedom panels with length > ≥ 1300mm            
 • Plokštėse, kuriose 6  tvirtinimo taškai, galimos ilgesnės nei 500 mm angos:  Jei anga yra ilgesnė nei 600mm, būtina montuoti papildomą trosą tarp angų.              

Daugiau informacijos apie atskirai kabinamų šviestuvų integravimą ieškokite prie Montavimo schemų IG362, IG364,  IG363             

Susisiekite su mumis

Saint-Gobain Ecophon AB
Mėnulio g. 7
04326 Vinius

Klientų aptarnavimas:
Telefonas: +370 523 02027
uzsakymai@ecophon.lt 

Pardavimai:
Telefonas: +370 698 35931, +370 615 59565

Atsparumas smūgiams

ECOPHON siūlo trijų atsparumo smūgiams klasių lubų ir sieninių plokščių sistemų.

Skaityti daugiau

Susisiekite su mumis

Saint-Gobain Ecophon AB
Mėnulio g. 7
04326 Vinius

Klientų aptarnavimas:
Telefonas: +370 523 02027
uzsakymai@ecophon.lt 

Pardavimai:
Telefonas: +370 698 35931, +370 615 59565