Skaņas spiediena līmenis

Kas ir skaņas spiediena līmenis?

Skaņas spiediens vai skaņas spiediena līmenis tiek iegūts skaņas viļņu spiedienu variāciju rezultātā. Zemākais, cilvēkiem dzirdamais skaņu līmenis tiek saukts par dzirdes slieksni, augstākais, cilvēku dzirdei panesamais spiediens tiek saukts par sāpju slieksni. Skaņas spiediens pie sāpju sliekšņa ir milioniem reižu lielāks kā tas pie dzirdes sliekšņa. 

Kādēļ mēs izmantojam decibelu skalu?

Lai nebūtu jāizmanto tik liela mēroga rādītāji, tiek pielietota logaritmiskā skala, kas izteikta decibelos jeb decibelu skala (dB). Šajā skalā zemākais skaņas līmenis ir ar vērtību 0 dB (dzirdes slieksnis) un sāpju slieksnim ir rādītājs 120 dB.  

Ja šos rādītājus ievietotu logaritmiskā skalā, rezultāts atšķirtos no lineārās skalas. Ja divi vienādi spēcīgi skaņas avoti ir savienoti, radītais skaņas spiediens nedubultojas, bet gan paceļas par 3 decibeliem.   

 

Atcerieties:

  • Skaņas spiediens vai skaņas spiediena līmenis ir skaņas spiediena variāciju rezultāts, ko iegūst no skaņas viļņiem gaisā

  • Zemākais skaņas spiediens, kas gaisā dzirdams cilvēkiem, tiek saukts par dzirdes slieksni, augstākais paciešamais skaņas spiediens tiek saukts par sāpju slieksni

  • Saspiesta, logaritmiska skala, kas atainota decibelos (dB)

  • Ja divi, vienādi spēcīgi skaņas avoti tiek apvienoti, skaņas līmenis nevis dubultojas, bet gan paaugstinās par 3 decibeliem