Ilgtspējība, izmantojot zviedru inovācijas

Uzņēmums Ecophon lepojas ar mūsu uzņēmējdarbības iekšējo un ārējo ilgtspējību. Mēs ļoti cienām cilvēkus un īpaši rūpējamies par vidi, kurā šie cilvēki dzīvo. Tāpēc mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot ražošanas paņēmienus, izmantotos materiālus un visu pārējo, kas papildina mūsu rūpes par ietekmi uz vidi. 

Mēs veicam padziļinātas darbmūža analīzes, lai izpētītu ikviena mūsu izstrādājuma ietekmi uz vidi. Ņemot vērā šīs zināšanas, mēs strādājam, lai optimizētu ikvienu fāzi no izejmateriālu ieguves un izgatavošanas līdz transportēšanai un atkritumu apsaimniekošanai.