Plānojot labu telpas akustiku

Ir ļoti svarīgi skaidri noteikt akustiskās kvalitātes prasības telpā jau būvniecības procesa sākumā. Akustika vienā vai otrā formā ir vai nu tiešā, vai netiešā veidā pārstāvēta darba vides likumdošanā, būvnoteikumos, vadlīnijās un standartos. Iespējams, ka jums ir jānosaka stingrākas prasības par tām, kādas ir noteiktas standartos un regulās. Stingru un rūpīgi apsvērtu telpas akustisko prasību noteikšana ne vienmēr rezultējas ar papildu izmaksām.


Lai nodrošinātu labu vidi galalietotājam, ir ieteicams prasību specifikācijām pievienot vairākus nozīmīgus telpas akustiku raksturojošus jēdzienus jeb deskriptorus. Pagaidām būvniecības standarti utt. pievērš uzmanību un koncentrējas vienīgi uz vienu telpas akustikas deskriptoru - reverberācijas laiku telpā. Ir svarīgi atcerēties, ka telpas akustisko komfortu nosaka ne tikai konkrēts reverberācijas laiks.

Atkarībā no tā, kas telpās norisināsies, telpas akustiskajām īpašībām, piemēram, trokšņu līmenim, reverberācijai, vai runas skaidrībai, būs jāpiešķir atšķirīgas prioritātes.

  • Vai skaņas līmenim ir jābūt zemam?
  • Vai runai ir jābūt skaidri saprotamai?
  • Vai reverberācija telpā ir uzskatāma par pozitīvu vai negatīvu aspektu (ņemot vērā konkrēto darbītu, kāda tiks veikta šajā telpā)?
  • Vai skaņas izplatīšanās ir jānovērš, sevišķi lielās atvērta tipa telpās?

Šie ir jautājumi, kas jāuzdod būvniecības procesa sākumā, kad tiek noteiktas prasības. Lai katru reizi nebūtu atkal no jauna "jāizgudro divritenis", un lai varētu noteikt, kādas prasības ir vissvarīgākās jums un tiem cilvēkiem, kuri telpas izmanots, būtu noderīgi izstrādāt savu skaņas plānu jeb pamatnostādnes.

Akustikas teorija Birojs Veselības aprūpe Izglītība Lidosta Dzērienu industrija Koncertzāle Elektronikas rūpniecība Pārtikas industrija Kitchen areas Atpūtas centrs Kultūras centrs Farmācijas industrija Restaurants Iepirkšanās centrs Zinātnes centrs Sports halls Peldbaseins