Skaņas absorbcijas klases

Absorbcijas diagrammas šajā publikācijā ataino praktisko skaņas absorbcijas koeficientu αp saskaņā ar starptautisko standartu EN ISO 11654. Tas pats standarts tiek piemērots skaņas absorbcijas vienībai αw, un skaņas absorbcijas klanēm, kas šajā publikācijā tiek piemērotas produktiem.

Functional demands Acoustics  


1. Absorbcijas klase A

2. Absorbcijas klase B

3. Absorbcijas klase C

4. Absorbcijas klase D

 

 


5. Absorbcijas klase E

6. Neklasificēts

7. Frekvence Hz

8. αp praktiskais absorbcijas koeficients

 

Skaņas absorbcijas klases iedalītas A-E, kur A klasei ir visaugstākās absorbcijas īpašības. Norādot absorbcijas klasi, vienmēr ir jābūt uzrādītam vispārējam sistēmas dziļumam (o.d.s).

ASTM standarts C 423 precizē divas vērtības - NRC (trokšņa mazināšanas koeficients) un SAA (skaņas absorbcijas vidējais vērtējums). Abas vērtības tiek kalkulētas frekvenču diapozonos (250-2000 Hz un 200-2500 Hz respektīvi).

 

1. Telpas virsma
2. Sistēmas vispārējais dziļums (o.d.s.)
3. Skaņas absorbents

 

Visu veidu skaņas absorbcijas vērtības un līnijas ir jāuzrāda ar skaitli, kas norāda sistēmas vispārējo dziļumu (o.d.s.). Skaņas absorbcijas skaitļi bez o.d.s. ir neskaidri un tos nevar izmantot salīdzinājumam.

PIEZĪME Uzrādītie absorbcijas koeficienti un ugunsnoturība pasliktināsies, ja paneļi tiks krāsoti.

Akustikas teorija Birojs Veselības aprūpe Izglītība