Runas stiprums

Akustiskais skaņas stiprums ir līmenis, kādā mēs izjūtam skaņu. Telpa ar reverberāciju dod lielāku skaņas līmeni nekā telpa ar pievienotu skaņas absorbciju.

 

Augsts līmenis



Zems līmenis


Mērījums Stiprums norāda skaņas līmeni parastā telpā salīdzinājumā ar skaņas līmeni telpā ar atbalsi ar to pašu skaņas avotu. Mērījums demonstrē telpas atbalss efektu uz skaņas līmeni. 

 
Strength real room.
 

Parasta telpa

 
Strength anechoic chamber
 

Telpa ar atbalsi

 
Uztvertais atribūts Mērķa deskriptors Apzīmējums Vienība Skaidrojums Standarts

Uztvertais stiprums

Stiprums

G

dB

Telpas nozīmīgums skaņas līmenim no avota.

ISO 3382-1