Mācības klātienē.

Klašu telpās vissvarīgākā ir runas skaidrība - gan skolotājiem gan skolēniem, apmācību veicot gan tradicionālā stilā gan darbam grupās. 

Ja klašu telpās ir slikta akustika:

 • zemo frekvenču skaņas traucēs sadzirdēt runu
 • skaņa atstarosies no griestiem un sienām un radīs atbalsis
 • skaņas līmenis nebūs kontrolējams
 • skolēniem un skolotājiem būs jārunā paceltā tonī

Šie faktori var nogurdināt skolēnus un skolotājus. 

Izaicinājums

 • Samazināt skaņu līmeņus
 • Samazināt zemo frekvenču fona skaņas
 • Nodrošināt runas skaidrību
 • Novērst atbalss rašanos
 • Nodrošināt komfortablu sajūtu gan runātājam gan klausītājiem

Risinājums

 • Izmantot skaņu absorbējošus griestus ar lieliskām absorbcijas īpašībām visām runas frekvencēm, ar uzsvaru uz zemajām frekvencēm
 • Pievienot sienu absorbentus pie telpas aizmugurējās sienas, ja telpā tiek pielietots tradicionāls pasniegšanas stils, vai pie divām blakus sienām darbam grupās
 • Pievienot runas atstarojošu zonu pie griestiem virs vietas, kur parasti uzturas skolotājs

Produktu rekomendācijas 

 Produktu kombinācija Zemās frekvences (125 HZ) Akustiskais veikums Izturība Griestu platība
5 5 5 5 Pastiprināts Akutex™ FT
5 5 3 5 Akutex™ T
Gedina un Akusto Wall 3 3 3 5 Akutex™ T


Augšā redzamās rekomendācijas ir paredzētas noteiktai aktivitātei un telpai. Skalā pielietotais diapazons ir no 1-5, kur 5 ir augstākais rādītājs. Saistībā ar iekštelpu gaisa kvalitāti, 5 atbilst Franču GOS  A+ un Kalifornija Emisiju Regula standartiem un 4 atbilst Franču GOS A un M1 (būvniecības materiālu Emisiju Klasifikācijai Somijā). Gamma virsma ir jāpielieto skaņu atstarojošā zonā.