Klašu telpās vissvarīgākā ir runas skaidrība - gan skolotājiem gan skolēniem, apmācību veicot gan tradicionālā stilā gan darbam grupās. 

Ja klašu telpās ir slikta akustika:

 • zemo frekvenču skaņas traucēs sadzirdēt runu
 • skaņa atstarosies no griestiem un sienām un radīs atbalsis
 • skaņas līmenis nebūs kontrolējams
 • skolēniem un skolotājiem būs jārunā paceltā tonī

Šie faktori var nogurdināt skolēnus un skolotājus. 

Izaicinājums

 • Samazināt skaņu līmeņus
 • Samazināt zemo frekvenču fona skaņas
 • Nodrošināt runas skaidrību
 • Novērst atbalss rašanos
 • Nodrošināt komfortablu sajūtu gan runātājam gan klausītājiem

Risinājums

 • Izmantot skaņu absorbējošus griestus ar lieliskām absorbcijas īpašībām visām runas frekvencēm, ar uzsvaru uz zemajām frekvencēm.
 • Pievienot sienu absorbentus pie telpas aizmugurējās sienas, ja telpā tiek pielietots tradicionāls pasniegšanas stils, vai pie divām blakus sienām darbam grupās. Akusto Wall C Extra Bass ar papildu bāzes frekvences absorbciju nodrošinās vislielāko labumu akustiskajai videi.
 • Pievienot runas atstarojošu zonu pie griestiem virs vietas, kur parasti uzturas skolotājs

Produktu rekomendācijas 

 Produktu kombinācija Zemās frekvences (125 HZ) Kopējā akustiskā veiktspēja Triecienizturība
5 5 5
5 5 3
Griesti: Gedina
Sienas: Akusto Wall
3 3 3

 

Augšā redzamās rekomendācijas ir paredzētas noteiktai aktivitātei un telpai. Skalā pielietotais diapazons ir no 1-5, kur 5 ir augstākais rādītājs. Gamma virsma ir jāpielieto skaņu atstarojošā zonā.