Augstskolās ievērojama daļa zināšanu tiek pasniegta lielās auditorijās vai lekciju zālēs. Šajās telpās pasniedzējiem jāuzrunā studenti, kas dažkārt sēž pārāk tālu. Lai studenti varētu mācīties, pasniedzēja balss ir jāatstaro, lai tā ērti un skaidri sasniegtu visu auditoriju bez nepieciešamības pasniedzējam runāt skaļāk.Lai to panāktu, līdz minimumam jāsamazina atbalss un fona trokšņu, jo īpaši ventilatoru, projektoru un citu ierīču radīto zemfrekvenču skaņu, izraisīto traucējumu apjoms. Ja tiek izmantota balss pastiprināšanas sistēma, ir svarīgi to pielāgot katras auditorijas vai lekciju zāles vajadzībām.

Izaicinājums

  • Uzlabot runas skaidrību
  • Uzlabot klausīšanās komfortu
  • Samazināt atbalsis

Risinājums:

  • Izmantot skaņu absorbējošu griestu pārklājumu ar izcilu absorbcijas spēju visās runas frekvencēs
  • Izveidot runu atstarojošo zonu pie griestiem virs vietas, kur parasti atrodas pasniedzējs
  • Sienu absorbētājus pie aizmugurējās sienas
  • Dažus sienu absorbētājus pie malējām sienām

Produktu rekomendācijas   

 Produktu kombinācijas Zemās frekvences (125 HZ) Akustiskais veikums Triecienizturība  Griestu virsma
Sienas: Akusto Wall
5 5 3  Akutex™ FT
Sienas: Akusto Wall
Griesti: Focus
Sienas: Akusto Wall
3 4 3 Akutex™ T
  4 4 3 Akutex™ T


Augšā redzamās rekomendācijas ir paredzētas noteiktai aktivitātei un telpai. Skalā pielietotais diapazons ir no 1-5, kur 5 ir augstākais rādītājs. Gamma virsma ir jāizmanto runas atstarojošajai zonai.