Mācības sadarbojoties

Šodien skolās arvien biežāk mācības notiek atvērtās mācību telpās. Šīs telpas izmanto vairāku klašu skolēni un viņu skolotāji. Visbiežāk šajās telpās notiek grupu darbi. Grupu darba laikā liela nozīme ir sadarbībai, tādēļ svarīgs sekmīga rezultāta faktors ir saziņa. Ja akustika telpā nav pareizi organizēta, skaņa izplatās visā telpā un traucē citu klašu skolēniem un grupām. Pieaug uzmācīgu trokšņu un it īpaši zemfrekvenču skaņu līmenis, kas liek skolēniem runāt skaļāk, tādējādi paaugstinot skaņas līmeni vēl vairāk. Rezultātā skolēniem telpā ir grūti koncentrēties, savukārt skolotāji nevar pienācīgi palīdzēt un sniegt norādījumus.

Izaicinājums

  • Samazināt skaņas līmeni
  • Nepieļaut skaņas izplatīšanos telpā 
  • Palielināt runātā skaidrību.

Risinājums

  • Izmantot skaņu absorbējošu griestu pārklājumu ar labu absorbcijas spēju visās runas frekvencēs
  • Izvietot sienu absorbētājus blakus pēc iespējas lielākam skaitam grupu sēdvietu

Produktu rekomendācijas  

 Produktu kombinācija Zemās frekvences(125 HZ) Akustiskais veikums Triecienizturība  Iekštelpu gaisa kvalitāte Griestu virsma
5 5 3 5 Akutex™ FT
5 5 3 5 Akutex™ T
Gedina un Akusto Wall 3 3 3 5 Akutex™ T

Augšā redzamās rekomendācijas ir paredzētas noteiktai aktivitātei un telpai. Skalā pielietotais diapazons ir no 1-5, kur 5 ir augstākais rādītājs. Saistībā ar iekštelpu gaisa kvalitāti, 5 atbilst Franču GOS  A+ un Kalifornija Emisiju Regula standartiem un 4 atbilst Franču GOS A un M1 (būvniecības materiālu Emisiju Klasifikācijai Somijā).