People in office environment

Vairāk nekā tikai produkts

Ja Jūs domājat, ka mēs esam uzņēmums, kas ražo un tirgo akustiskos griestus un sienu paneļus - Jūs neesiet maldījušies. Tomēr tā nebūs atbilde, ko Jums sniegs mūsu darbinieki vai cilvēki, kas ir pazīstami ar Ecophon.

Ikviens, kas strādā ar Ecophon, sniegs Jums aizrautību un pārliecību, ka telpas akustika ir vienojošais elements, kas nodrošina lielisku darba vidi un sniedz ieguvumu gan cilvēkiem, gan apkārtējai videi.

format_quote

Mūsu iekšējo dzinēju un iedvesmu raksturo trīs vārdi: Aizrautība. Atbildība. Atklātība.

Šīs zināšanas mums ir tik svarīgas, ka mūsu komandā ir cilvēks, kas savu darba laiku atvēl, lai veidotu treniņa programmas mūsu darbiniekiem (zināšanu apmaiņu, e-studiju programmas, vieslekcijas un citas iniciatīvas). Mums ir pašiem sava zinātnieku grupa, kas velta laiku akustikas izpētei, kā arī daudzi citi darbinieki, kas ir iesaistīti mūsu pētījuma procesos. Šāda veida aktivitātēm mēs atvēlam un pievēršam īpašu uzmanību.

Pastāv, protams, vairāki iemesli, kāpēc mēs to darām, taču mēs izmantojam iegūtās zināšanas, lai attīstītu mūsu produktus un, iespējams, dalītos ar mūsu atklājumiem ar visu pasauli. Mēs vēlamies, lai ne tikai mūsu klienti, bet arī pārējā sabiedrības daļa uzzina par akustiku, jo ikviens ir pelnījis atrasties labā akustiskajā vidē. Katrs skolnieks ir pelnījis sadzirdēt un saprast savu skolotāju, katrs pacients ir pelnījis atpūsties no stresa pilnas skaņu vides, katram biroja darbiniekam ir jābūt iespējai koncentrēties uz darba pienākumiem un sazināties ar kolēģiem, ikvienam bērnudārza darbiniekam ir jādod tiesības saudzēt savu dzirdi un ikvienam rūpnīcas darbiniekam nevajadzētu sevi pakļaut riskam trošņainas vides dēļ.

Tā ir atbilde uz jautājumu, AR KO MĒS NODARBOJAMIES.

Atklājiet mūsu jauno kampaņu un iedvesmojieties no mūsu dizaina klāsta: