Uzvedības un rīcības vispārējie principi

Saint-Gobain Grupa ir izveidojusi principus, kam seko gan vadība, gan darbinieki, un tiem mēs sekojam jau gadiem.

 

                

Rīcības principi: 

Saint-Gobain Grupā gan vadība, gan darbinieki uzskata, ka svarīgi ir ievērot:

 • profesionālas saistības
 • cieņu pret citiem
 • godīgumu
 • lojalitāti
 • solidaritāti
 •  

 

        

Uzvedības principi: 

Saint-Gobain Grupa vēlas attīstīt uzvedības principus, kam sekos visu līmeņu darbinieki visās pasaules malās. Šie uzvedības principi palīdzēs augt un sasniegt uzņēmuma stratēģiskos mērķus.

 • cieņa pret likumu
 • rūpes par dabu
 • darbinieku veselība un drošība
 • darbinieku tiesības
 •  

Visu līmeņu darbinieki ir atbildīgi sekot šiem principiem.

Lasi vairāk par Saint-Gobain vērtībām www.saint-gobain.com

(1) Tie ir paredzēti aizstāt OECD Guidelines for Multinational Enterprises, aizgūti 2000. gada jūnijā.

 

format_quote

Francesco Cremona

Environment and safety are areas of prime concern for us. We safeguard our employees' well-being and health by making continuous improvements to our working environment. Environmental issues are increasingly important and are taking over more and more of our day-to-day work.

Mūsu galvenās rūpes ir par vidi un drošību. Mēs nodrošinām savu darbinieku labklājību un veselību, pastāvīgi uzlabojot mūsu darba vidi. Vides jautājumi kļūst arvien nozīmīgāki, un tie pārņem arvien vairāk mūsu ikdienas darba.

Francesco Cremona, EHS Manager Ecophon Group