Uzvedības un rīcības vispārējie principi

Saint-Gobain Grupa ir izveidojusi principus, kam seko gan vadība, gan darbinieki, un tiem mēs sekojam jau gadiem.

Rīcības principi

Saint-Gobain Grupā gan vadība, gan darbinieki uzskata, ka svarīgi ir ievērot:

  • profesionālas saistības
  • cieņu pret citiem
  • godīgumu
  • lojalitāti
  • solidaritāti

Uzvedības principi

Saint-Gobain Grupa vēlas attīstīt uzvedības principus, kam sekos visu līmeņu darbinieki visās pasaules malās. Šie uzvedības principi palīdzēs augt un sasniegt uzņēmuma stratēģiskos mērķus.

  • cieņa pret likumu
  • rūpes par dabu
  • darbinieku veselība un drošība
  • darbinieku tiesības

Visu līmeņu darbinieki ir atbildīgi sekot šiem principiem.

Lasi vairāk par Saint-Gobain vērtībām www.saint-gobain.com

 


(1) Tie ir paredzēti aizstāt OECD Guidelines for Multinational Enterprises, aizgūti 2000. gada jūnijā.