Intelektuālā īpašuma tiesības

Intelektuālā īpašuma tiesības

Ja vien nav atrunāts citādi, intelektuālā īpašuma tiesības uz tīmekļa vietnē izvietotajiem dokumentiem un uz visiem tīmekļa vietnes elementiem pieder tikai un vienīgi Saint-Gobain Ecophon AB un/vai Saint-Gobain grupas uzņēmumiem, kuri nepiešķir nekādas licences vai tiesības, izņemot tiesības apmeklēt un pārvietoties pa tīmekļa vietni.

Visu tīmekļa vietnē publicēto dokumentu (it īpaši fotogrāfiju, filmu un animāciju) reproducēšana ir atļauta tikai informatīvos nolūkos un tikai personīgai un privātai izmantošanai. Jebkāda reproducēšana un kopiju izmantošana citos nolūkos ir stingri aizliegta, ja vien iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Saint-Gobain Ecophon AB.

Šajā tīmekļa vietnē minētie korporatīvie nosaukumi, logotipi, produkti, zīmoli un domēnu nosaukumi pieder tikai un vienīgi Saint-Gobain Ecophon AB un/vai Saint-Gobain grupas uzņēmumiem, un tos nedrīkst izmantot, iepriekš nesaņemot rakstisku atļauju no attiecīgā uzņēmuma.