Lodzas Universitāte

Projekts: Lodzas Universitāte, Uzņēmējvadības fakultātes auditorija

Valsts/pilsēta: Polija/Lodz

Arhitekts: Arta Sp. z o.o., Danuta Włodarska un Piotr Lewandowski

Uzstādītājs: ESM Systems

Fotogrāfs: Bartosz Makowski

Remonts veikts: 2016. gadā