Trokšņa ietekme izglītībā — pētījuma kopsavilkums

Trokšņa līmenis skolās bieži ir pietiekami augsts, lai negatīvi ietekmētu skolēnu un skolotāju veselību un labklājību. Un akustikai ir svarīga loma trokšņa mazināšanā. Bet cik daudz un cik lielā mērā?

Šajā kopsavilkumā ir pētīti pašreizējie zinātniskie pierādījumi, kas atklāj akustiskās vides ietekmi uz skolēnu mācīšanos, uzvedību un izziņas spējām.
Svarīgi, ka tiek ņemts vērā arī tas, kā tiek ietekmēti tie, kuriem ir papildu klausīšanās vajadzības.

Šajā kopsavilkumā jūs atradīsiet atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

  • Cik patiesībā augsts ir trokšņu līmenis skolās?
  • Kādus riskus mūsu skolotāju veselībai un labklājībai rada mācīšana trokšņainā vidē?
  • Vai troksnis ietekmē skolēnu koncentrēšanos un uzvedību?
  • Vai akustikas uzlabošana var nodrošināt labākus pārbaužu rezultātus un iesaistīšanos mācībām klasē?
  • Kā bērnus ar īpašām klausīšanās vajadzībām ietekmē akustiskā vide?
  • Ko mēs varam darīt, lai izveidotu vēl iekļaujošākas klases?
format_quote

Iedomājieties eksponenciālo ietekmi, ja skolotāji varētu turpināt koncentrēties uz mācīšanu un nekontrolēt troksni un traucējumus, kamēr skolēni varētu ilgāku laiku iesaistīties dziļākā mācību procesā.