Kāds labums no pienācīgas EPD

Visi piegādātāji iesniedz produktu vides deklarācijas (EPD). Taču tās visas nav vienādas. Daudzas no tām attiecas uz produktu saimēm, nevis atsevišķiem produktiem. Tādējādi var samazināt izmaksas. Taču mūsu pieredze liecina, kas tas ļauj arī izvairīties no vāju ilgtspējas rezultātu publiskošanas par noteiktiem produktiem – rezultāti tiek vidējoti produktu saimes griezumā, kas tos padara neskaidrus un grūti izskaidrojamus vai nosacīti “ilgtspējīgus”.

Tieši tādēļ mēs iestājamies par to, lai visā nozarē notiktu pāreja uz standartizētu EPD atsevišķam produktam. Līdz šāda standarta ieviešanai, mēs esam apņēmušies uzlabot klientu izpratni par EPD nozīmību. Un mācīt jūs atšķirt labus informācijas avotus no ne tik labiem – tādējādi pasargājot jūsu ieguldījumus, klientus un reputāciju.

Te būs daži ieteikumi, kā atpazīt labu EPD:

  1. Tā attiecas uz vienu atsevišķu produktu. Produkta EPD ietver dzīves cikla vērtējumu (DCV), kas attiecas tikai uz šo produktu. Ja DCV attiecas uz produktu grupu, tajā ir sniegts visu saimē ietilpstošo produktu vidējais rezultāts – lai daži no produktiem izskatītos labāk, nekā tiem pienāktos.
  2. Tas aptver visu dzīves ciklu. Pievērsiet īpašu uzmanību, ja kāda no produkta dzīves cikla daļām nav vērtēta. EPD vajadzētu aptvert ietekmi uz vidi, sākot no izejvielu ieguves, produkta ražošanas, transportēšanas, uzstādīšanas līdz darbmūža beigām – ja tā nav, tas varētu liecināt, ka kāds no šiem rādītājiem nav atbilstošs
  3. Izmantotie dati iegūti no uzticamiem avotiem. Pārbaudiet, vai ir sniegta specifisku datu deklarācija. Tas apliecina, ka dzīves cikla vērtējuma rezultāti balstīti faktisko piegādātāju datos, nevis mazāk precīzajos un grūti pārbaudāmajos nozares vai pasaules vidējos datos.
  4. Netiek sagrozīti tehniskās darbības rādītāji. EPD vajadzētu par atskaites punktu izmantot tā dēvēto “funkcionālo vienību”, norādot vidiskās ietekmes novērtējuma rezultātu saistību ar noteiktām tehniskajām īpašībām. Tādējādi jums tiek nodrošināta iespēja salīdzināt līdzīgu produktu un funkciju vidisko ietekmi.
  5. Eksperta ieteikums... Ja labi orientējaties EPD saturā, varat arī rūpīgāk izvērtēt datu kvalitāti un rezultātu novirzes – divas grūtāk pamanāmas pazīmes, ka dzīves cikla vērtējums ir neprecīzs vai sagrozīts.


Galu galā EPD apliecina to ilgtspēju, kādu jūs un jūsu klients sagaidāt un par kādu maksājat. Ir vērts veltīt vairāk laika EPD mērķa izprašanai un deklarācijas kvalitātes novērtēšanai. Jūsu piegādātājam vienmēr jāspēj sniegt atbilstošu, pilnīgu EPD par katru atsevišķu produktu. Ja piegādātājs to nespēj, jājautā, kādēļ tā?