Woman sticking head out of car

Kāds labums no pienācīgas EPD

Visi piegādātāji iesniedz produktu vides deklarācijas (EPD). Taču tās visas nav vienādas. Daudzas no tām attiecas uz produktu saimēm, nevis atsevišķiem produktiem. Tādējādi var samazināt izmaksas. Taču mūsu pieredze liecina, ka tas ļauj arī izvairīties no vāju ilgtspējas rezultātu publiskošanas par noteiktiem produktiem – vidējo rādītāju noteikšana visā produktu saimē var palīdzēt iegūt neskaidrus rezultātus, kurus būtu grūti izskaidrot vai nosaukt par “ilgtspējīgiem”.

Tieši tādēļ mēs iestājamies par to, lai visā nozarē notiktu pāreja uz standartizētu EPD atsevišķam produktam. Līdz šāda standarta ieviešanai, mēs esam apņēmušies uzlabot klientu izpratni par EPD nozīmi. Un mācīt jūs atšķirt labus informācijas avotus no ne tik labiem – tādējādi pasargājot jūsu ieguldījumus, klientus un reputāciju.

Te būs daži ieteikumi, kā atpazīt labu EPD:

  1. Tā attiecas uz vienu atsevišķu produktu. Produkta EPD ietver dzīves cikla vērtējumu (DCV), kas attiecas tikai uz šo produktu. Ja DCV attiecas uz produktu grupu, tajā ir sniegts visu saimē ietilpstošo produktu vidējais rezultāts – lai daži no produktiem izskatītos labāk, nekā tiem pienāktos.
  2. Tā aptver visu dzīves ciklu. Pievērsiet īpašu uzmanību, ja kāda no produkta dzīves cikla daļām nav vērtēta. EPD vajadzētu aptvert ietekmi uz vidi, sākot no izejvielu ieguves, produkta ražošanas, transportēšanas, uzstādīšanas līdz darbmūža beigām – ja tā nav, tas varētu liecināt, ka kāds no šiem rādītājiem nav atbilstošs.
  3. Izmantotie dati iegūti no uzticamiem avotiem. Pārbaudiet, vai ir sniegta specifisku datu deklarācija. Tas apliecina, ka dzīves cikla vērtējuma rezultāti balstīti faktisko piegādātāju datos, nevis mazāk precīzajos un grūti pārbaudāmajos nozares vai pasaules vidējos datos.
  4. Netiek sagrozīti tehniskās darbības rādītāji. EPD kā atskaites punkts jāizmanto tā sauktā “funkcionālā vienība”, saskaņojot vides rezultātus ar noteiktu tehnisko īpašību. Tas nodrošina, ka varat salīdzināt līdzīgus produktus un funkcijas pēc to ietekmes uz vidi.
  5. Eksperta ieteikums... Ja labi orientējaties EPD saturā, varat arī rūpīgāk izvērtēt datu kvalitāti un rezultātu novirzes – divas grūtāk pamanāmas pazīmes, ka dzīves cikla vērtējums ir neprecīzs vai sagrozīts.


Galu galā EPD apliecina to ilgtspēju, kādu jūs un jūsu klients sagaidāt un par kādu maksājat. Ir vērts veltīt vairāk laika EPD mērķa izprašanai un deklarācijas kvalitātes novērtēšanai. Jūsu piegādātājam vienmēr jāspēj sniegt atbilstošu, pilnīgu EPD par katru atsevišķu produktu. Ja piegādātājs to nespēj, jājautā, kādēļ tā?

arrow_forward

Lejupielādēt mūsu EPD

arrow_forward

Atgriezties uz Ilgtspējas mājaslapu