Sundbibergas pētījums

Pētījums par to, kā samazināt stresa situācijas darba vietā

           

Ecophon Stresa Pētījumu Institūts Stokholmā veica unikālu pētījumu mūsdienu birojos ar mērķi uzzināt kā trikšņi iespaido darbiniekus atvērta plānojuma birojos.

Galvenais mērķis bija izpētīt kā griestu īpašības iespaido darbinieku veselību, produktivitāti un traucējumus.

Rezultāti bija viennozīmīgi - labāka skaņas vide stipri uzlabo darba efektivitāti:  

 • Līdz pat 16% mazāk vispārēju traucējumu
 • Par 25% mazāk traucējumu tuvumā
 • Līdz pat 21% mazāk traucējumu no attāluma
 • Par 11% mazāk stresa darbiniekiem

Kognitīvā stresa mazināšanas rezultātā uzlabojas darbinieku koncentrācijas spējas, atmiņa, spēja pieņemt lēmumus un domāt ar skaidru prātu. Augstāk redzamie cipari ir pielīdzināti vispārējiem rādītājiem.

Unikāls uzstādījums

Pētījuma dizains ir unikāls, jo:

 • Šis ir pētījums tika veikts reālos apstākļos atvērta plānojuma birojos, tanī pat laikā ir vērts piebilst, ka parasti akustiskie pētījumi tiek veikti kontrolētos apstākļos. Reālos apstākļos veikts pētījums sniedz daudz ticamākus rezultātus, jo tiek ņemti vērā arī psiholoģiski faktori.*

 • Pētījuma pamatā ir salīdzinājums starp divām testa grupām. Vienādi rezultāti tika novēroti abās grupās.


Pētījums tika sadalīts
 trīs fāzēs:

   

Par pētījumu

Pētījums tika veikts divos Sundibergas pilsētas domes stāvos, kas atrodas netālu no Stokholmas.

Stāvi bija identiski ar identisku plānojumu, iekārtām un tādu pat darba staciju skaitu, kurās strādāju darbinieki veicot līdzīgus pienākumus.

Griesti bija aprīkoti ar skaņu absorbētājiem saskaņā ar Artikulācijas klasi 190.

Pētījumā piedalījās151 idarbinieki.

   
     
 

IFotogrāfija no Sundibergas biroja. 
Apskati vairāk attēlus
 

 

 

1. Akustiskās vides sagatavošana

Nedēļas nogalē pirms pētījuma uzsākšanas tika izmainītas akustiskās vides abos ēkas stāvos, par to neziņojot darbiniekiem:

 • Ceturtajā stāvā jau esošā labā akustika tika uzlabota, uzstādot sienu absorbentus.
 • Piektajā stāvā daļa no akustiskajām griestu plāksnēm tika nomainītas pret cietām, skaņu atstarojošām plāksnēm ar zemāku skaņas slāpēšanas kapacitāti.

 

 
 

2. Nomainot labāku pret sliktāku un otrādi

Pēc trīs nedēļām akustiskās vides izmaiņas tika samainītas starp abiem stāviem, par to neziņojot darbiniekiem.

 • Ceturtajā stāvā, kur sākotnēji bija laba akustiskā vide, tā tika krietni pasliktināta. Tik noņemti sienu absorbenti un griestu paneļi tika nomainīti pret cietiem, skaņu atstarojošiem paneļiem.
 • Piektajā stāvā akustiskā vide tika uzlabota, uzstādot sienu paneļus un augstas kvalitātes griestu paneļus.

 

 

3. Atkārtoti veicot izmaiņas akustiskajā vidē

Pēc trīs nedēļām mēs atkārtoti veicām izmaiņas:

 • Ceturtajā stāvā uzlabojām akustisko vidi.
 • Piektajā stāvā noņēmām jebkādus iepriekš veiktos uzlabojumus.
 


Komforta distance

Akustika darba vidē tika mērīta vairākas reizes pētījuma gaitā pēc ISO 3382-3 standartiem. Šādā veidā mērot darbinieku komforta distanci.

Pētījums atklāja, ka akustiskā vide atvērta plānojuma birojos stipri ietekmē cilvēkus. Tik ievērota izteikta atšķirība runas izplātībā:

Comforta distance tika uzlabota par 35%
ar labāku akustiku telpā.

 

 

Trokšņu uztvere

Uzlabotie akustiskie apstākļi stipri samazināja vispārējo trokšņu uztveri. Vienādi rezultāti tika saņemti no abiem stāviem.

Zīmējuma centrā (T2) attēloti rezultāti no uzlabotās un pasliktinātās akustiskās vides.

 = 4. stāvs   = 5. stāvs

 


LTraucējumu līmenis

Testa periodi

Trokšņu uztvere tuvumā

Pētījums atklāja, ka uzlabota akustiskā vide stipri samazināja darbinieku traucēkļu uztveri pie neliela attāluma no traucējumu vai trokšņu avota. Šie rezultāti tika novēroti abos ēkas stāvos dažādās pakāpes.

Zīmējuma centrā (T2) attēloti rezultāti no uzlabotās un pasliktinātās akustiskās vides. 


 = 4, stāvs   = 5. stāvs 

 
Traucējumu līmenis

 
Testa periodi

Traucējumu uztvere no attāluma

Pētījums atklāja, ka uzlabota akustiskā vide stipri samazināja darbinieku traucēkļu uztveri pie liela attāluma.

Zīmējuma centrā (T2) attēloti rezultāti no uzlabotās un pasliktinātās akustiskās vides. 


 = 4. stāvs   = 5. stāvs 

   
Traucējumu līmenis
Testa periodi

Uztvertais kognitīvais stress

Pētījums atklāja, ka uzlabota akustiskā vide stipri samazināja darbinieku kognitīvo stresu.

Zīmējuma centrā (T2) attēloti rezultāti no uzlabotās un pasliktinātās akustiskās vides. 


 = 4. stāvs   = 5. stāvs 

   
LTraucējumu līmenis

Testa periodi

Izlasi visu atskaiti

Šis pētījums tika veikts sadarbībā ar Stresa pētījumu Institūtu Stokholmā. Pētījumu vadīja Aram Seddigh, PhD, Sundbibergas pilsētas domē 2014. gada pavasarī. Pētījuma rezultāti tika publicēti Vides Psiholoģijas žurnālā 2015. gada septembrī.

Lasi un lejuplādē pilnu atskaiti no www.sciencedirect.com

         
   

 

Stresa pētījumu Institūts ir valsts izglītības centrs, kas pēta, stresu, miegu un veselību.

Šis Institūts ir daļa no Sociālo Zinātņu Fakultātes Stokholmas Universitātē.

 

   

 
*Dr Nigel Oseland ir viens no vadošajiem darbavietas vides speciālistiem pasaulē. Viņa pētījumi psihoakustiskie pētījumi pierāda, ka psiholoģiskajiem faktoriem ir lielāks iespaids uz darbinieku kā skaņai.

Šī iemesla dēļ izmaiņas akustiskajā vidē un to iespaids uz celvēku ir jāpēta reālos apstākļos birojos. 

Ja tas netiks ievērots, pētījumā iztrūks svarīgi faktori, kam ar to ir vistiešākais sakars.

 

 

Birojs