Akustikas vārdnīca

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Absorbcijas klase

Agrīnās dzišanas laiks (EDT)

A-izsvarotais līmenis

Akustika

Amplitūda

Artikulācija

Artikulācijas Indekss (AI)

Artikulācijas klase (AC)

Atbalss

Atstarošanās koeficients

Audiogramma

Audiometrijas telpa

Audiometrs

B

Bezatbalss

Bezatbalss kamera

Brīvs lauks

Būvakustika

C

C-izsvērtais līmenis

D

Dārdoņa

Decibeli (dB)

Difrakcija

Difūzija

Dn,f,w (dB)

Dn,w (dB)

Dzirdamības diapazons

Dzirdes zudums

E

Ekvivalents absorbcijas laukums (Aeq)

Ekvivalents skaņas spiediena līmenis

F

Fona trokšņi (dB)

Fonēma

Frekvence (f)

Frekvenču analīze

Frekvenču josla

G

Gaisa plūsmas pretestība

Gaisā pārraidīta skaņa

Griestu skaņas vājinājuma klase (CAC)

H

Hāsa efekts

Hercs (Hz)

I

Ikdienas skaņas ekspozīcijas līmenis

Impulss

Interzone Attenuation of Ceiling Systems

K

Kalibrēšana

Kilohercs (kHz)

Krišanas leņķis

L

Līdzskaņu artikulācijas zudums (Alcon)

M

Masu likums

Mezgls

N

Neskaidrs

O

Oktāvu joslas

P

Pasīvais slāpētājs

Paskāls (Pa)

Pastāvīga sliekšņa maiņa

Platjoslas troksnis

Precedences efekts

Presbikūze

Pretestība

Privātums (akustiskais privātums)

Psihoakustika

Pulsējoša atbalss

R

Reverberācijas kamera

Reverberācijas laiks (T vai RT)

Rezonanses absorbētājs

Runas pārraides indekss (STI)

Runas privātums

Runas saprotamība

S

Sabīna formula

Sākotnējā laika aizture

Skaļums

Skaņa

Skaņas absorbcija

Skaņas absorbcijas klase

Skaņas absorbcijas vidējais rādītājs (SAA)

Skaņas absorbētāji

Skaņas augstums

Skaņas izolācija

Skaņas izplatīšanās

Skaņas maskēšana

Skaņas noplūde

Skaņas spiediena līmenis (SPL)

Skaņas stiprums (dB)

Skaņas vājināšanās ātrums

Skaņas vilnis

T

Tālais lauks

Telpas akustiskie deskriptori

Telpas metode

Tieša skaņa

Tiešais lauks

Tīrs tonis

Trešdaļoktāvas josla

Troksnis

Trokšņa izraisīts dzirdes zudums (NIHL)

Trokšņa vājināšana (NR)

U

Ultraskaņa

V

Vats

Vides troksnis

Top

Sazinieties ar mums

Saint-Gobain SIA Celtniecības produkti 
Daugavgrīvas iela 83
 
Rīga, LV - 1007, Latvija

Tel: +371 67500044

E-pasta adrese: pasutijumi@ecophon.lv

Reģionālais pārstāvis Latvijā:

Tel: +371 252 33 693

 

Ecophon noliktava:
DSV SIA
Krustpils iela  33,
Rīga, LV -1073, Latvija
Genādijs Lapiņš  +371 20299924