Akustikas vārdnīca

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Absorbcijas klase

Akustika

Amplitūda

Artikulācija

Artikulācijas klase (AC)

Artikulācijas Indekss (AI)

Audiogramma

Audiometrs

Audiometrijas telpa

A-izsvarotais līmenis

Agrīnās dzišanas laiks (EDT)

Atbalss

Atstarošanās koeficients

B

Bezatbalss

Bezatbalss kamera

Būvakustika

Brīvs lauks

C

C-izsvērtais līmenis

D

Dzirdamības diapazons

Decibeli (dB)

Difūzija

Difrakcija

Dn,w (dB)

Dn,f,w (dB)

Dzirdes zudums

Dārdoņa

E

Ekvivalents skaņas spiediena līmenis

Ekvivalents absorbcijas laukums (Aeq)

F

Fona trokšņi (dB)

Frekvence (f)

Frekvenču analīze

Frekvenču josla

Fonēma

G

Gaisā pārraidīta skaņa

Gaisa plūsmas pretestība

Griestu skaņas vājinājuma klase (CAC)

H

Hāsa efekts

Hercs (Hz)

I

Ikdienas skaņas ekspozīcijas līmenis

Impulss

Interzone Attenuation of Ceiling Systems

K

Krišanas leņķis

Kalibrēšana

Kilohercs (kHz)

L

Līdzskaņu artikulācijas zudums (Alcon)

M

Masu likums

Mezgls

N

Neskaidrs

O

Oktāvu joslas

P

Platjoslas troksnis

Pulsējoša atbalss

Paskāls (Pa)

Pasīvais slāpētājs

Pastāvīga sliekšņa maiņa

Precedences efekts

Presbikūze

Privātums (akustiskais privātums)

Psihoakustika

Pretestība

R

Rezonanses absorbētājs

Reverberācijas laiks (T vai RT)

Reverberācijas kamera

Runas saprotamība

Runas privātums

Runas pārraides indekss (STI)

S

Skaņas maskēšana

Skaņas vājināšanās ātrums

Sākotnējā laika aizture

Skaļums

Skaņas augstums

Sabīna formula

Skaņa

Skaņas absorbētāji

Skaņas absorbcija

Skaņas absorbcijas vidējais rādītājs (SAA)

Skaņas absorbcijas klase

Skaņas izolācija

Skaņas noplūde

Skaņas spiediena līmenis (SPL)

Skaņas izplatīšanās

Skaņas stiprums (dB)

Skaņas vilnis

T

Tieša skaņa

Tiešais lauks

Tālais lauks

Troksnis

Trokšņa izraisīts dzirdes zudums (NIHL)

Trokšņa vājināšana (NR)

Trešdaļoktāvas josla

Tīrs tonis

Telpas akustiskie deskriptori

Telpas metode

U

Ultraskaņa

V

Vides troksnis

Vats

Top

Sazinieties ar mums

Saint-Gobain SIA Celtniecības produkti 
Daugavgrīvas iela 83
 
Rīga, LV - 1007, Latvija

Tel: +371 67500044

E-pasta adrese: pasutijumi@ecophon.lv

Reģionālais pārstāvis Latvijā:

Tel: +371 252 33 693

 

Ecophon noliktava:
DSV SIA
Krustpils iela  33,
Rīga, LV -1073, Latvija
Genādijs Lapiņš  +371 20299924