Open kantooromgevingen

Open kantooromgevingen zijn een voorbeeld van het ontwerp van een ruimte waarbij de nagalmtijd aangevuld moet worden met parameters die afgestemd zijn op de geometrische vorm van de ruimte en die een richtlijn kunnen geven voor het akoestisch ontwerp. Een centrale vraag voor open kantooromgevingen is hoe de akoestische planning invloed heeft op de verspreiding van geluid in de gebouwen en daarmee het akoestisch comfort.

De meest belangrijke akoestische bron van verstoring in een open kantooromgeving is meestal spraak. Het is daarom van belang dat mensen die moeten communiceren met elkaar, dicht bij elkaar zitten, terwijl anderen op voldoende afstand zitten en elkaar niet storen.

Het akoestisch ontwerp van een open kantooromgeving vereist dat een aantal factoren in overweging worden genomen, zoals
  • locatie van de werkplekken
  • keuze van geluidsabsorberend plafond
  • ontwerp inrichting (meubilair, screens, akoestische wandpanelen)
  • concentratie werkplekken / -gebieden
  • vloeroppervlakte afwerking
  • werkmethode en technische hulpmiddelen
  • achtergrondgeluid

Om acceptabele akoestische omstandigheden in een open kantooromgeving te creëren, is een geluidsabsorberend plafond noodzakelijk. Het plafond moet een hoge absorptie klasse (Klasse A) hebben en zo laag als mogelijk zijn geïnstalleerd om een zo groot mogelijk akoestisch effect te realiseren.   

 

 

De afbeelding illustreert het verschil met en zonder een absorberend plafond. Het toont aan dat het plafond het geluidsniveau vermindert en dat het niveau waarop de geluidsenergie over afstand afneemt wordt verbeterd. Dit betekent ook dat de afstand afneemt die vereist is tussen werkplekken, om een acceptabel niveau te realiseren, bijvoorbeeld een spraakniveau wat niet verstorend is.
 
Karakteristiek van geluidsverspreiding
Voor het karakteriseren van de geluidsverspreiding, zijn er parameters die beschrijven hoeveel het geluid afneemt per verdubbeling van de afstand. Deze parameter DL2 wordt gemeten in dB en laat het verloop van de geluidsverspreiding zien. Een andere paramter is DLf en wordt ook gemeten in dB, deze geeft aan hoe het geluidsniveau zich op een bepaalde afstand gedraagt ​​ten opzichte van het geluidsniveau op dezelfde afstand in een vrij geluidsveld, dat wil zeggen zonder reflecterende objecten. Door verhoging van de DL2 waarde en tegelijkertijd het verminderen van de  DLf waarde, zal de afstand tot de plaats waar het geluidsniveau niet langer storend (afleidend) is, zijn afgenomen.
  

DL2

 
 


DLf

 
 Articulatieklasse
Articulation Class
Naast de vermindering van het geluidsniveau en het verbeteren van de geluidsafname over afstand, zal een absorberend plafond leiden tot een betere werking van o.a. screens. De mate waarin een plafond het effect van screens beïnvloedt kan worden ingedeeld in een AC-waarde (Articulatieklasse). De AC-waarde wordt bepaald in overeenstemming met ASTM E 1110 (2001). Voor een kantoor plafond, moet de AC waarde ten minste 180 zijn.