Verticale Akoestiek

Om een optimale geluidsomgeving te creëren, hebt u verschillende geluidsabsorbers nodig. Een geluidsabsorberend plafond reduceert het algemene geluidsniveau en geluidsverspreiding in een ruimte. Maar kale wanden zullen nog steeds voor echo's blijven zorgen.

Akoestische wandpanelen reduceren deze echo's en verbeteren de spraakverstaanbaarheid, zodat u duidelijk kunt horen wat er wordt gezegd. 

De hoeveelheid verticale absorptie die u nodig heeft hangt af van de activiteit die in de ruimte plaats vindt.

In open kantoren is het belangrijk om te voorkomen dat spraak en geluid zich verspreidt om verstoring van andere medewerkers te minimaliseren.

In scholen hebben studenten een goede leeromgeving nodig om de leraar en elkaar goed te kunnen horen en om te kunnen concentreren en reflecteren.

In ziekenhuizen is rust nodig, voor patienten om te kunnen herstellen, en voor het medisch personeel om te kunnen communiceren. 

Lees meer hierover in het hoofdstuk akoestiek.

 

Akoestische parameters en hoe ze worden toegepast

Nagalmtijd (RT) is veruit de meest gebruikte parameter voor het berekenen en meten van ruimteakoestiek. De meest gebruikte formule is die van Sabine. Deze is eenvoudig te gebruiken - ruimtevolume en hoeveelheid aanwezige geluidsaborptie, welke berekend wordt aan de hand van de absorptie coëfficiënt αp

Deze formules zijn ontworpen voor ideale condities met een diffuus (non-grazing) geluidsveld. In werkelijkheid is het geluidsveld verre van diffuus. Het meest voorkomend is dat het geluidsveld hoofdzakelijk bestaat uit een grazing en een non-grazing deel.

 
     

Horizontale geluidsvelden

 

 

Diffuse geluidsvelden

Grazing sound fields (horizontaal bewegende geluidsvelden), voornamelijk voorkomend bij de midden en hoge frequenties, bestaan uit geluidsenergie ontwikkeld in een vlak dat parallel aan een geluidsabsorberend oppervlak ligt (gewoonlijk is dit het plafond). De nagalmtijd in een ruimte wordt voornamelijk bepaald door de horizontaal bewegende geluidsvelden. Dit betekent in de praktijk dat de nagalmtijd aanmerkelijk hoger is dan de berekende waarde voor diffuse geluidsvelden.

De beste methode om de geluidsenergie te reguleren in een horizontaal bewegend geluidsveld is het aanbrengen van geluidsabsorbers op de wand. De geluidsenergie kan tevens in de richting van het (geluidsabsorberend) plafond worden teruggekaatst door verstrooiing via meubilair en stoffering.

Geluidsabsorbers die apart of in kleine velden geïnstalleerd zijn, in plaats van in grote aaneengesloten velden, zullen het geluid verstrooien en de nagalmtijd verder doen afnemen. 


Toegevoegde waarde van wandabsorptie

In veel ruimtes is behoefte aan een goede ruimteakoestiek om het geluidsniveau te verminderen, immers meer geluidsabsorptie betekent minder geluidsniveau. Het is aangetoond dat de fysische vermindering van geluidsdrukniveaus (= minder geluid) in een ruimte tevens leidt tot een toegevoegde geluidsvermindering vanwege de psychologisch reacties: mensen praten minder hard.

In omgevingen waar een goede spraakverstaanbaarheid nodig is, is de C50 waarde mogelijk een meer adequate parameter dan de nagalmtijd. Hoewel STI gedeeltelijk vastgesteld wordt door de nagalmtijd, is het beter gerelateerd aan de hoeveelheid geluidsabsorptie in een ruimte. Het toevoegen van geluidsabsorptie door het aanbrengen van absorbers tegen de wand zal de nagalmtijd verminderen, de spraakverstaanbaarheid verbeteren en het geluidsdrukniveau reduceren.

De hoeveelheid geluidsabsorptie kan worden gebruikt om de spraakverstaanbaarheid te berekenen en het geluidsdrukniveau te verminderen. Het is onveilig of onbetrouwbaar om de nagalmtijd (RT) alleen te berekenen op basis van de hoeveelheid geluidsabsorbtie. 

Practische oplossingen met verticale akoestiek

Houd rekening met minstens drie factoren bij het akoestisch behandelen van een ruimte:

  • Het beschikbare oppervlak voor geluidsabsorptie

  • De eisen voor mechanische weerstand

  • De esthestische wensen

De voor de hand liggende toepassing is om de wanden gedeeltelijk te bedekken met wandpanelen. Vanuit akoestisch oogpunt is het ideaal om wandpanelen te installeren op twee niet evenwijdige wanden om flutterechos te voorkomen.

Een andere methode om wandpanelen te installeren is door deze in kleinere velden te splitsen or deze per paneel te plaatsen, verdeeld over de wand. Dit kan in regelmatige of onregelmatige patronen en geeft de mogelijkheid voor allerlei creatieve toepassingen

In klaslokalen of kantoren worden wandpanelen regelmatig geïnstalleerd als horizontale strook, om ook als prikbord te worden gebruikt. Ook in dit geval is het raadzaam om meer dan één wand te gebruiken en deze te combineren met een geluidsabsorberend plafond.

De wandpanelen dienen op een zodanige hoogte te worden geïnstalleerd dat ze zowel voor personen in zittende als in staande positie functioneel zijn.

Hoeken zijn bijzonder belangrijk voor de akoestiek - hoeken tussen wanden en hoeken tussen plafond en wanden. Geluidsabsorbers zijn juist hier zeer effectief. 

In de meeste gevallen is het een voordeel om akoestische wandpanelen te combineren met een verlaagd plafond:

 

1) plafond

2a) korte wand

2b) lange wand