Pomieszczenie ma wpływ na dźwięk

Dźwięk, w trakcie swojej drogi od źródła do kanału słuchowego odbiorcy, ulega zmianom pod wpływem pomieszczenia, rodzaju wykończeń powierzchni, a nawet kształtu głowy i ucha wewnętrznego. Wszystkie te czynniki mają wpływ na to, w jaki sposób odbieramy i postrzegamy dźwięk.

Następnie to, jak postrzegamy dźwięk, po tym jak wpada do ucha i jest odbierany przez nasze zmysły, zależy od czynników fizycznych i psychofizycznych. Tak więc na naszą finalną ocenę dźwięku mają wpływ również zupełnie indywidualne czynniki. 

Illustration of Japanese earmodel

Słuch ma charakter wielowymiarowy, na to jak odbieramy dźwięk ma wpływ kilka różnych czynników. Poziom dźwięku, pogłosowość i przejrzystość dźwięku to tylko kilka przykładów. Na odbiór dźwięku mają wpływ również czynniki psychologiczne, takie jak nasze nastawienie do dźwięku i odporność na stres.