W kierunku akustyki

zeroemisyjnej netto

 
Zrównoważony rozwój Ecophon to wynik naszej ambicji, jaką jest uzyskanie produktów i produkcji o najniższej emisji dwutlenku węgla, zobowiązania do przejrzystego informowania o naszych postępach już dziś i w dalszej przyszłości oraz naszego niezachwianego przekonania, że wspólnie możemy przynieść światu projekt zeroemisyjnej akustyki.
 

W Ecophon nasze zobowiązanie do neutralności klimatycznej zakorzenione jest w naszej strategii mającej na celu stanie się pierwszym producentem rozwiązań akustycznych o zerowej emisji dwutlenku węgla netto dzięki przejrzystości i innowacjom.

To zobowiązanie doprowadzi do znaczącej transformacji naszej działalności. Postrzegamy to jako fantastyczną okazję do innowacji, a nie przeszkodę, którą musimy pokonać.

Nasza strategia koncentruje się wokół trzech obszarów:

  • Stałe zmniejszanie wpływu naszych produktów i działalności na środowisko poprzez stosowania obiegu zamkniętego i innowacji.
  • Zapewnienie wiodących, zrównoważonych rozwiązań akustycznych – bez kompromisów dzięki ich przejrzystości.
  • Spowodowanie, że Ecophon stanie się liderem zrównoważonego rozwoju, ze współpracy z którym nasi interesariusze są dumni.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Pozostańmy w kontakcie.

Ecophon chroni Twoje dane osobowe: Dowiedz siê wiêcej o ochronie Twoich danych