Wyspy akustyczne

Komfort akustyczny i nowoczesna aranżacja

 

Sufity wyspowe dają szereg możliwości kształtowania warunków akustycznych wnętrza i jego atrakcyjnej aranżacji.
Umieszczenie na suficie kilka pojedynczych wysp powoduje większe rozpraszanie dźwięku, który ulega odbiciu od powierzchni między panelami, a następnie jest pochłaniany przez górną i dolną powierzchnię wyspy. Tak więc rozpraszanie dźwięku przez zastosowanie kilku wysp, jak również możliwość dotarcia dźwięku do obydwu powierzchni płyt powoduje, że sufity wyspowe są efektywnym rozwiązaniem.

 

W dużych, głośnych obiektach, takich jak otwarta przestrzeń biurowa, restauracje i centra handlowe, sufity wyspowe mogą być instalowane nad stanowiskami pracy i we wszystkich innych miejscach, gdzie powinny być zapewnione odpowiednie warunki do skupienia się, rozmowy lub relaksu. Stosuje się je również w obszarach recepcji, punktach informacyjnych i wszystkich strefach pomyślanych jako miejsce odpoczynku od hałaśliwego otoczenia.
 
 

Korzyści z punktu widzenia akustyki:

  • Redukcja poziomu hałasu w obrębie wyspy
  • Lepsza zrozumiałość mowy i krótszy czas pogłosu
  • Krótszy czas wczesnego zaniku (EDT)
  • Lepsze słyszenie kierunkowe
W otwartych przestrzeniach biurowych sufity wyspowe mogą być stosowane jako uzupełnienie całopowierzchniowego, akustycznego sufitu. Montaż wysp nad stanowiskami pracy, poza korzyściami wymienionymi powyżej, powoduje zmniejszenie rozchodzenia się dźwięku i większą prywatność.
 
 

Subiektywne korzyści stosowania sufitów wyspowych:

  • Większy komfort mówienia i słyszenia
  • Obniżony poziom stresu i związanych z nim objawów
  • Nie ma potrzeby unoszenia głosu
  • Łatwiejsza koncentracja
Przy stosowaniu pojedynczych wysp tylko nad stanowiskami pracy, powinniśmy zadbać, by były one zamontowane możliwie blisko stołów/biurek. Dzięki temu sufit wyspowy będzie działał jak tarcza i chronił przed rozproszonymi dźwiękami otoczenia. Sufity wyspowe powinny pokrywać całą powierzchnię stanowisk pracy; dobrze jest, gdy pojedyncze moduły na siebie nachodzą.
 

Sposób montażu wysp a rezultat akustyczny:

Montaż wysoko

 

Montaż nisko

 

 

Jeśli wyspy mają być uzupełnieniem pełnych sufitów, najlepszy efekt uzyskuje się instalując je w skupiskach po kilka sztuk, dzięki czemu dźwięk jest lepiej rozpraszany. Montaż większych, nieregularnie rozsianych wysp daje mniejsze efekty.  

 

Jeśli w pobliżu stanowiska pracy znajdują się odbijające dźwięk ściany, zaleca się montaż paneli ściennych jako uzupełnienia systemu sufitów wyspowych.

 

Przebywając w sąsiedztwie sufitów wyspowych łatwiej jest zlokalizować źródło, z którego dobiegają dźwięki. Zwiększa to poczucie bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniu i wpływa na obniżenie stresu.
Akustyka w teorii Biura Służba zdrowia Edukacja