Jesteśmy ekspertami, którzy pragną dzielić się swoją wiedzą, wynikami badań i studiami przypadków dotyczącymi projektowania akustyki, kwestii zdrowotnych i komunikacji w wewnętrznym środowisku akustycznym. Informacje te mogą okazać się cenne dla architektów, zarządców obiektów oraz innych osób, którym zależy na dobrej akustyce pomieszczeń i komforcie użytkowania tychże pomieszczeń.

Chcemy dzielić się wiedzą i inspirować do tworzenia lepszego środowiska akustycznego, które optymalizuje ludzkie działania w miejscach pracy, instytucjach edukacyjnych oraz placówkach opieki zdrowotnej.