Animacje

Zrozumiałość mowy na oddziale szpitalnym

Aby komunikacja była skuteczna, mowa musi bez problemu dotrzeć do słuchacza. W tej animacji usłyszysz wypowiedzi w pomieszczeniu z sufitem odbijającym dźwięk oraz z dźwiękochłonnym sufitem Ecophon klasy A. W ostatnim scenariuszu na korytarzu dodaliśmy panele ścienne Ecophon Akusto™ Wall. 

Odległość komfortu akustycznego - sufit odbijający dźwięk vs. Ecophon klasa A

Odległość komfortu akustycznego jest odpowiednia, kiedy dźwięk spada o 10 dB. Użytkownicy odczuwają to jako spadek poziomu dźwięku o połowę. W poniższej animacji możesz zobaczyć jaka jest odległość komfortu akustycznego dla sufitów odbijających dźwięk oraz dla dźwiękochłonnych sufitów Ecophon klasy A.

 

Propagacja dźwięku w biurze

Propagacja dźwięku musi być uwzględniona przy projektowaniu różnych pomieszczeń, zwłaszcza biur. Ta animacja pokazuje, jak działa propagacja i co można zrobić, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie dźwięku i poprawić warunki pracy.