Czas pogłosu

 

Czas pogłosu jest definiowany jako czas potrzebny, aby dźwięk w pomieszczeniu zanikł o 60 dB. W celu określenia tego czasu mogą być użyte różne fragmenty krzywej (wykresu) pogłosu. Jeśli wykres pogłosu jest linią prostą, EDT, T20, T30 będą miały dokładnie te same wartości. W praktyce jednak wykres pogłosu jest linią krzywą, co oznacza, że powyższe parametry będą się różnić:


- EDT: Czas Wczesnego Zaniku (Early Decay Time - EDT), określa się mierząc zanik dźwięku o pierwsze 10 dB. EDT jest nazywany “wczesnym pogłosem”
- T20: Dla wyznaczenia T20, mierzy się zanik dźwięku o 20 dB. Pomiar należy zacząć nie wcześniej niż poziom dźwięku spadnie o pierwsze 5 dB.
- T30: Dla wyznaczenia T30, mierzy się zanik dźwięku o 30 dB. Pomiar należy zacząć nie wcześniej niż poziom dźwięku spadnie o pierwsze 5 dB. Parametry T20 i T30 są zazwyczaj nazywane “późnymi czasami pogłosu”.     

 

 
Subiektywne atrybuty Obiektywne parametry Oznaczenia Jednostki Objaśnienia Standard
Pogłosowość (echo) Czas pogłosu EDT, T20, T30 Sekundy (s) Mierzy tempo zaniku dźwięku w pomieszczeniu ISO 3382-1 / 2