Głośność

Głośność można określić jako subiektywnie odbierany poziom dźwięku. Pomieszczenie pogłosowe daje wyższe poziomy dźwięku niż pomieszczenie z wprowadzonymi materiałami dźwiękochłonnymi.

 
Wysoki poziom

Niski poziom
 

Parametr ten określa, w jakim stopniu dźwięk źródła zostaje wzmocniony w danym pomieszczeniu. Jest to różnica pomiędzy poziomem dźwięku mierzonym w badanym pomieszczeniu a tym, który byłby zmierzony w komorze bezechowej (dla tego samego źródła dźwięku oczywiście).


Głośność pokazuje, jaki wpływ na poziom dźwięku mają jego odbicia w pomieszczeniu.

Strength real room.
Pomieszczenie rzeczywiste
 

 Komora bezechowa

 
 
Subiektywne atrybuty Obiektywne parametry Oznaczenia Jednostki Obajaśnienia Standard

Głośność

Wzmocnienie

G

dB

Mierzy stopień wzmocnienia dźwięku przez pomieszczenie

ISO 3382-1