Przejrzystość

Przejrzystość dźwięku warunkuje jakość przekazu słownego. W pogłosowym wnętrzu z wysokim poziomem tła akustycznego (background noise), słuchacze mogą mieć duże trudności ze zrozumieniem mówiącego.

 
Nieprzejrzyste

Przejrzyste
 
 
Clarity. Room acoustic descriptors.
 

Wczesne odbicia, które docierają do słuchacza z opóźnieniem nie większym niż 50 ms łączą się z sygnałem bezpośrednim i wzmacniając go poprawiają przejrzystość mowy. Późniejsze odbicia odbierane są jako pogłos i tym samym mają negatywny wpływ na ten parametr.

 
Clarity. Room acoustic descriptors.
 

Parametr Przejrzystości (C50)  porównuje energię dźwiękową wczesnych odbić z energią tych późniejszych. Jest wyrażany w decybelach (dB). Im wyższa wartość tego parametru tym lepsza przejrzystość mowy. 

 

Czynnikiem pogarszajacym przejrzystość dźwięku i zrozumiałość mowy (tym samym również obniżajacym wartość STI) jest np. wysoki poziom tła akustycznego czy silny pogłos.


Gdy zrozumiałość mowy jest doskonała, STI = 1. W normalnej sali lekcyjnej, wartość STI powinna być większa niż 0,75.

STI bad speech transmision
Niewystarczający wskaźnik przekazywania mowy (STI)
 
STI good speech transmission
Wystarczający wskaźnik przekazywania mowy (STI)
 
 
Subiektywne atrybuty Obiektywne parametry Oznaczenia Jednostki Objaśnienia Standard

Przejrzystość dźwięku

Współczynnik przejrzystości

C50

dB

Mierzy efekt wczesnych odbić w pomieszczeniu

ISO 3382-1

Przejrzystość dźwięku

Współczynnik zrozumiałości mowy

STI

Index (0-1)

Mierzy jakość przekazu werbalnego pomiędzy mówcą a słuchaczem.

IEC 60268-16

 

 
Office Healthcare Education Acoustic knowledge Airport Beverage industry Concert hall Electronic industry Food industry Kitchen areas Leisure Multi-purpose centre Pharmaceutical industry Restaurant Retail Science Center Sports hall Swimming hall