Izolacyjność akustyczna z pomieszczenia do pomieszczenia

Swoboda organizowania stanowisk pracy jest podstawową zaletą otwartej przestrzeni biurowej z ciągłą płaszczyzną sufitu podwieszanego. Rozwiązanie to jednak daje mniejszy stopień izolacyjności dźwięków w porównaniu z pomieszczeniami, gdzie przegrody stykają się z sufitem podwieszanym lub stropem.
 
Jeśli przegrody nie przylegają do sufitu, dźwięk ma możliwość przechodzenia z jednego pomieszczenia do drugiego poprzez przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem. Tradycyjny sufit podwieszany nie zapewnia wystarczającego stopnia izolacyjności dźwięków - w takich przypadkach zalecany jest system akustycznych sufitów podwieszanych o podwyższonych właściwościach izolacyjnych.

Przy szacowaniu stopnia izolacyjności należy:
  • wziąć pod uwagę cały system
  • pamiętać, że wartości praktyczne (w pomieszczeniu) są niższe niż wartości laboratoryjne.

Wartość laboratoryjna i wartość realna

W praktyce w warunkach realnych, izolacja akustyczna pomiędzy pomieszczeniami (R'w) może być jako niższa o 5-8 dB od najniższej wartości w laboratorium dla sufitu podwieszonego i ścian działowych, odpowiednio. Wynika to z faktu, że może występować przenoszenie boczne dźwięku, podobnie jak niedoskonałości pewnych szczegółów instalacji.
 
Wartości izolacyjności akustycznej z pomieszczenia do pomieszczenia
Wartość laboratoryjna Dn,f,wzgodnie z ISO 10848-2 oraz EN ISO 717-1
Uwaga: Moduł 1200x600 uzyskuje średnio o 1-2dB wyższe wartości.

n,f,w

Produkty i wymiary

43 dB

Combison Duo A, 600x600 mm

39 dB

Combison Duo E, 600x600 mm

43 dB

Combison Uno A, 600x600 mm

41 dB

Combison Uno Ds, 600x600 mm

42 dB

Combison A, db 42, 1200x600 mm

28 dB

Master A, 1200x600 mm

29 dB

Master E, 1200x1200 mm

31 dB

Master Ds, 600x600 mm

 

 
 
Zmiana wartości laboratotyjnych Dn,f,w po dodaniu Combison Barrier lub Combison XR.

  Product

+4

Combison + 1x40 Barrier

+8

Combison + 2x40 Barrier

+3

Combison + 2x1200 XR

+6

Combison + 100% XR

 

Wyniki praktyczne mogą być o 5-8 dB niższe od wartości laboratoryjnych.


Rekomendacje

  
 
Różne drogi transmisji dźwięków między pomieszczeniami
 
 
W celu zapewnienia odpowiedniej prywatności zalecamy, by standardowe biura miały izolację akustyczną pomiędzy pomieszczeniami wynoszącą  R'w = 35 dB. Wymaga to sufitu podwieszonego o wartości laboratoryjnej  Dn,c,w = 40 dB.
Generalnie stosowanym podejściem jest łączenie sufitu podwieszonego o właściwościach izolacji akustycznej ze ścianami działowymi, które oferują co najmniej taką samą wartość izolacji akustycznej w laboratorium. Inne ścieżki transmisji, tzn. systemy wentylacyjne, powinny mieć nawet wyższą wartość izolacji akustycznej. Wartości stosowane dla sufitów podwieszonych i ścian działowych powinny także obejmować ewentualne instalacje, takie jak oświetlenie i wentylacja lub drzwi i okna.