Poczuj się mile widziany i poruszaj z łatwością

Strefa wejścia i recepcja placówki to przestrzeń, która powinna być zachęcająca, sprawiać przyjazne, uspokajające wrażenie i umożliwiać wygodną komunikację. Pacjenci i personel powinni móc z łatwością się przemieszczać, rozmawiać, zadawać pytania i czekać na udzielenie pomocy, a zastosowane rozwiązania powinny ułatwiać orientację w przestrzeni. Jednak zaniedbanie kwestii związanych z akustyką może zniweczyć cały efekt i sprawić, że pierwsze wrażenie pacjentów po wejściu do budynku będzie negatywne. Odbicie dźwięku od powierzchni wykonanych z twardych materiałów wywołuje pogłos i powoduje narastanie hałasu.  

Wyzwanie akustyczne

  • Przeciwdziałanie eskalacji poziomu dźwięku.
  • Ograniczenie pogłosu.
  • Zapewnienie prywatności przy recepcji.
  • Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się dźwięku do innych stref budynku.

Wyzwanie higieniczne

  • Potrzeba czyszczenia: Kurz.
  • Częstość czyszczenia: Okazjonalnie.
  • Rodzaj czyszczenia: Czyszczenie na sucho, wycieranie na mokro i dezynfekcja.

Rozwiązanie

  • Użycie sufitów dźwiękochłonnych z dobrymi parametrami akustycznymi.
  • Dodanie jednostkowych wolnowiszących paneli dźwiękochłonnych bezpośrenio nad recepcją.
  • Dodanie paneli ściennych na ścianie za stanowiskiem recepcji. 

Produkty rekomendowane 

Dla najlepszych rezultatów, zalecamy łączenie rozwiązań z poniższej listy. Odwiedź odpowiednią stronę produktową podaną w tabeli, aby określić, które rozwiązanie jest właściwe dla Twoich potrzeb.

Płyty sufitowe Płyty wolnowiszące Panele ścienne
Focus Solo Akusto Wall A
Hygiene Meditec A   Akusto Wall C
Hygiene Meditec E    
Hygiene Clinic A     
Hygiene Clinic E    
Hygiene Performance A