Niektóre pomieszczenia wymagają rozwiązań, które będą posiadały odporność na wysoką wilgotność powietrza, takie jak prysznice czy baseny. Zwykle wykańczane są twardymi powierzchniami, co sprzyja powstawaniu pogłosu. Dobra akustyka pomieszczenia pomoże zwiększyć bezpieczeństwo, poprawić komunikację i zmniejszyć stres użytkowników.

Wyzwanie akustyczne

  • Zmniejszanie poziomu hałasu ze względów bezpieczeństwa.
  • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się dźwięku w przestrzeni.
  • Redukcja pogłosu, dzięki czemu pomieszczenie sprzyja odpoczynkowi i relaksowi.

Wyzwanie higieniczne

  • Rodzaj zabrudzeń: Kurz, płyny ustrojowe, drobnoustroje.
  • Częstość czyszczenia: Często lub codziennie.
  • Rodzaj czyszczenia: Przecieranie na mokro, środkami dezynfekującymi oraz czyszczenie pod wysokim ciśnieniem.

Rozwiązanie

  • Zastosowanie sufitu dźwiękochłonnego w celu zmniejszenia poziomu hałasu.
  • Dodanie dźwiękochłonnych paneli ściennych na dwóch sąsiadujących ścianach w celu zmniejszenia poziomu dźwięku i poprawy zrozumiałości mowy.

Produkty rekomendowane

Dla najlepszych rezultatów, zalecamy łączenie rozwiązań z poniższej listy. Odwiedź odpowiednią stronę produktową podaną w tabeli, aby określić, które rozwiązanie jest właściwe dla Twoich potrzeb.

Płyty ścienne Panele wolnowiszące Panele ścienne
Hygiene Advance A Hygiene Performance Baffle Akusto Wall C Akutex HS
Hygiene Performance A Hygiene Advance Baffle Hygiene Advance Wall
Hygiene Performance Ds   Hygiene Performance Wall