Nowy dom z dala od domu

Prywatne pokoje w domach opieki dla osób starszych powinny zapewniać pensjonariuszom bezpieczeństwo, prywatność i wygodę. Należy wyeliminować efekt pogłosu, aby umożliwić mieszkańcom prowadzenie rozmów z gośćmi i personelem bez podnoszenia głosu. Brak pogłosu pozwala również korzystać z urządzeń takich jak telewizor, radio czy komputer bez konieczności regulowania głośności.

Hałas i problemy ze słuchem stanowią źródło lęku i stresu i mogą być powodem wycofania się z aktywności społecznej.

Wyzwanie

  • Ograniczenie pogłosu
  • Zapewnienie prywatności
  • Ograniczenie wpływu dźwięków powstających w pomieszczeniu
  • Izolacja od dźwięków z sąsiednich pokoi i korytarzy

Rozwiązanie

  • Sufit dźwiękochłonny
  • Izolacja akustyczna pomiędzy pokojami i wzdłuż przylegającego korytarza

Do uwzględnienia

Pogłos, prywatność.

Produkty rekomendowane do domów opieki nad osobami starszymi

Dla najlepszych rezultatów, zalecamy łączenie rozwiązań z poniższej listy. Odwiedź odpowiednią stronę produktową podaną w tabeli, aby określić, które rozwiązanie jest właściwe dla Twoich potrzeb.

Płyty sufitowe Panele wolnowiszące Panele ścienne
Hygiene Clinic A - Akusto Wall A
Hygiene Clinic E   Akusto Wall C
Focus