Pryncypia zachowania i postępowania

Grupa Saint-Gobain opracowała szereg wspólnych zasad stosowanych zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników, którzy kierowali działalnością Grupy na przestrzeni lat.

Zasady zachowania

Grupa Saint-Gobain uważa, że ​​podstawowe wartości podzielane zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników to:

  • zaangażowanie zawodowe
  • szacunak dla innych
  • prawość
  • lojalność
  • solidarność

Pryncypia postępowania

Grupa Saint-Gobain postanowiła określić zasady postępowania, na jakich opiera się działalność ogółu kadry kierowniczej i pracowników w ramach wykonywania obowiązków służbowych, niezależnie od kraju, w którym działalność ta jest prowadzona. Zasady te przyczyniają się do realizacji odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, zgodnego z długoterminową strategią prowadzoną przez Grupę:

  • przestrzeganie prawa
  • poszanowanie środowiska
  • przestrzegania prawa w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
  • poszanowanie praw pracowniczych

Osoby na każdym szczeblu Grupy Saint-Gobain są indywidualnie odpowiedzialne za stosowanie tych zasad postępowania i działania. Dzisiaj Grupa pragnie wyrazić na piśmie te zasady, aby pomóc je przekazać i wzmocnić ich wdrażanie w całej Grupie na całym świecie.

Przeczytaj więcej o wartościach Saint-Gobain na stronie www.saint-gobain.com

 


(1) Zawierają wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, przyjęte w czerwcu 2000 r.